27 decembrie 2021 – Depunere oferte la licitația privind elaborarea Studiului de Fezabilitate pentru „Electrificarea liniei feroviare Rădulești – Giurgiu Nord”

Timp de lectură: 3 minute

Serviciul Comunicare Mass-Media                Tel/Fax: 021.311.70.80 Tel. CFR:.021.319.95.39/int. 122312/122905

Nr.1/5/764/27.12.2021

 

 

 

 

 

 

COMUNICAT DE PRESĂ

 

Depunere oferte la licitația privind elaborarea Studiului de Fezabilitate pentru „Electrificarea liniei feroviare Rădulești – Giurgiu Nord

 

 

 

Bucureşti, 27 decembrie 2021

 

Compania Naţională de Căi Ferate “CFR” SA informează că azi, 27.12.2021, ora 15:00 a avut loc depunerea ofertelor la licitația privind elaborarea Studiului de Fezabilitate care va sta la baza proiectului de „Electrificare a liniei de cale ferată Rădulești – Giurgiu Nord” (57 km).

 

Procedura de licitație a avut termen limită de depunere a ofertelor, data de 27.12.2021, ora 15:00, fiind depuse două oferte de către:

  • Consis Proiect – ofertant unic;
  • Asocierea ISPCF-Baicons Impex SRL.

 

Urmează evaluarea ofertelor, în vederea atribuirii contractului de prestări servicii pentru elaborarea Studiului de Fezabilitate.

 

Studiul de fezabilitate pentru electrificarea liniei de cale ferată Rădulești – Giurgiu Nord (57 km) trebuie să identifice cea mai eficientă soluție din punct de vedere tehnico-economic, în vederea obținerii sursei de finanțare pentru implementarea obiectivului de investiție, cu asigurarea specificațiilor tehnice de interoperabilitate pe teritoriul României și respectarea conformității standardelor impuse pentru Coridoarele Europene și Coridoarele TEN-T, proiectul de lucrări fiind inclus în PNRR.

Menționăm faptul că, implementarea acestui proiect pentru electrificarea liniei de cale ferată Rădulești-Giurgiu Nord, contribuie în mod direct nu doar la dezvotarea transportului feroviar, dar si la reducerea impactului asupra mediului înconjurător, prin preluarea traficului de marfă de pe ruta București Nord-Jilava – Giurgiu Nord – Giurgiu Nord Frontieră.

 

Obiectivele specifice ale proiectului sunt următoarele:

creșterea vitezei medii de circulație a trenurilor;

creșterea atractivității transportului feroviar pe acest tronson;

minimizarea efectelor negative asupra mediului;

creșterea volumului de transport pe calea ferată;

descongestionarea traficului feroviar din București si zonele limitrofe;

menţinerea şi, eventual, atragerea de noi transporturi de pe Coridorul European de Marfă RFC 7 Praga – Atena pe teritoriul României;

creșterea veniturilor CFR din taxa de utilizare a infrastructurii.

 

De asemenea, Studiul de Fezabilitate va cuprinde inclusiv toate datele necesare pentru obţinerea tuturor avizelor în vederea promovării Hotărârii de Guvern pentru aprobarea indicatorilor tehnico – economici şi pentru exproprierea imobilelor aferente obiectivului de investiţii ”Electrificarea și reabilitarea liniei feroviare Rădulești – Giurgiu Nord”, inclusiv completarea/modificarea (dacă este cazul) documentației, prin implementarea tuturor cerințelor/solicitărilor emitenților de avize.

 

Valoarea estimată a contractului este de 3.146.831 RON fără TVA, iar sursa de finantare va fi asigurată din POIM. Durata contractului este de 9 de luni.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Compania Naţională de Căi Ferate „CFR” SA– companie care administrează infrastructura feroviară publică – desfăşoară o activitate de interes public şi contribuie la libera circulaţie a persoanelor, mărfurilor şi a bunurilor în interiorul ţării şi peste graniţă, în condiţii ecologice, eficiente şi de siguranţă.

 

 

 

 

 

Serviciul Comunicare Mass-Media

Vă rugăm activați JavaScript în browser pentru a utiliza toate funcționalitățile acestui site web apoi reîncărcați pagina.
Skip to content