28 februarie 2023-Ofertă de 19,58 MILIOANE LEI pentru CONSULTANȚĂ/SUPERVIZARE pe LOTUL 3 POIENI – ALEȘD

Timp de lectură: 2 minute

COMUNICAT DE PRESĂ

 

19,58 MILIOANE LEI pentru CONSULTANȚĂ/SUPERVIZARE pe LOTUL 3

POIENI – ALEȘD

 

Bucureşti, 28 februarie 2023

Compania Naţională de Căi Ferate CFR SA a desemnat oferta câștigătoare pentru serviciile de consultanță și supervizare a proiectării şi execuţiei lucrărilor pe LOTUL 3POIENI – ALEȘDaferent obiectivului de investiții „Electrificarea și reabilitarea liniei de cale ferată Cluj Napoca – Oradea – Episcopia Bihor”.

 

EGIS ROMANIA S.A. a fost desemnată câștigătoare, oferta depusă având valoarea 19.588.700lei, fără TVAcontractul de achiziţie publică urmând a fi semnat de ambele părţi la finalul perioadei legale de contestaţii.

 

Menționăm faptul că, în cadrul contractului, Consultantul/Supervizorul va coordona, va asigura consultanță și supervizare în cadrul celor două etape ale contractelor, respectiv proiectarea şi execuţia lucrărilor de electrificare și reabilitare, aferente LOTULUI 3, conform prevederilor HG nr. 1/2018, pentru aprobarea condiţiilor generale şi specifice pentru anumite categorii de contracte de achiziţie aferente obiectivelor de investiţii finanţate din fonduri publice. De asemenea,va urmări ca Proiectul tehnic să fie elaborat conform regulamentelor legale în vigoare, cu respectarea tuturor etapelor din HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările ulterioare.

 

Consultanța și supervizareaetapelor de proiectare și execuție lucrărise va realiza pe secțiunea de cale ferată POIENI – ALEȘD,pe o lungime toală de circa 52,74 km, între km 567- 690 și km 620 – 430.

 

Reamintim faptul că sursa de finanţare a contractului de consultanță și supervizare proiectare și execuție lucrări pe LOTUL 3 POIENI – ALEȘD va fi asigurată din fonduri nerambursabile prevăzute în Planul Naţional de Relansare şi Rezilienţă (PNRR), Componenta 4 – Transport sustenabil, durata totală estimată a serviciilor prestate fiind de 103 luni.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Compania Naţională de Căi Ferate „CFR” SA– companie care administrează infrastructura feroviară publică – desfăşoară o activitate de interes public şi contribuie la libera circulaţie a persoanelor, mărfurilor şi a bunurilor în interiorul ţării şi peste graniţă, în condiţii ecologice, eficiente şi de siguranţă.

 

 

 

 

Şef Serviciu

Oana BRÂNZAN

Vă rugăm activați JavaScript în browser pentru a utiliza toate funcționalitățile acestui site web apoi reîncărcați pagina.
Skip to content