30 decembrie 2022 – CFR SA a semnat contractul pentru electrificarea și modernizarea secțiunii CF CLUJ NAPOCA – AGHIREȘ (LOTUL 1)

Timp de lectură: 4 minute

Serviciul Comunicare Mass-Media                Tel/Fax: 021.311.70.80 Tel. CFR:.021.319.95.39/int. 122312/122905

Nr.1/5/994/30.12.2022

 

 

COMUNICAT DE PRESĂ

CFR SA a semnat contractul pentru electrificarea și modernizarea secțiunii  

CF CLUJ NAPOCA – AGHIREȘ (LOTUL 1)

București, 30 decembrie 2022

 

Compania Naţională de Căi Ferate CFR SA și Asocierea RailWorks, formată din SC ARCADA COMPANY SA și SC Alstom Transport SA, au semnat vineri 30 decembrie 2022 contractul, în valoare de 1,61 MILIARDE lei, pentru elaborarea proiectului tehnic și execuția lucrărilor deelectrificare și modernizare a infrastructurii și suprastructurii feroviare pe secțiunea CLUJ NAPOCA – AGHIREȘ (LOTUL 1)aferentă obiectivului“Electrificarea și reabilitarea liniei de cale feratǎ Cluj Napoca – Oradea – Episcopia Bihor(166,2 km)ˮfinanțat cu fonduri nerambursabileprevăzute în Planul Naţional de Relansare şi Rezilienţă(PNRR), Componenta 4 – Transport sustenabil.

 

Asocierea RailWorks, formată din SC ARCADA COMPANY și SC Alstom Transport SA va elabora proiectul tehnic și va executa lucrările de electrificare și modernizare a infrastructurii şi suprastructurii feroviare pentru viteza maximă de 160 km/h pe întrega secțiune CLUJ NAPOCA – AGHIREȘ, în lungime de 30,41 km, lucrări civile în stațiile CF Cluj Napoca și Aghireșhaltele de mișcare Baciu Triaj și Gârbăupunctele de oprire –Tetarom (nou), Baciu (nou), Suceagu, Rădaia, Mera (transformare din Haltă de Mișcare în Punct de Oprire), Nădășelu, Macău, Doroltu,modernizarea lucrărilor de artă – 13poduri, 35 podețe, 1 pasaj superior nou (Tăietura Turcului – Primăria Cluj), 1 pasaj pietonal subteran în stația CF Cluj Napocapasarelă pietonală în stația CF Aghireș, sisteme automate de semnalizare la 11 treceri la nivel cu calea ferată, lucrări specifice de exploatare feroviară, precum și lucrări de semnalizare prin implementarea sistemului ERTMS (ETCS nivel 2 și GSM-R) pe întregul traseu.

 

De asemenea, în cadrul lucrărilor aferente secțiunii Cluj Napoca – Aghireș sunt incluse următoarele obiective de utilitate publică și feroviară:

 •  clădire de mentenanță nou-proiectată în stația CF Cluj Napoca;
 •  clădire centru de control operational nou-proiectată în stația CF Cluj Napoca;
 •  panouri fonoabsorbante pe o lungime totală de 19,4 km;
 •  rampe de încărcare-descărcare în stația Aghireș și în halta de mișcare Baciu Triaj;
 •  substație de tracțiune nouă în zona stației CF Aghireș.

 

Durata de implementare a contractului este de 42 de luni, din care 6 luni pentru proiectare și 36 de luni pentru execuția lucrărilor.

 

Obiectivul general al contractului este electrificarea și reabilitarea liniei de cale feratǎ pe întregul traseuservicii feroviare moderne în spațiile destinate publicului călător, îmbunătățirea condițiilor de exploatare și operare feroviară, necesare maximizării volumului de mărfuri transportate, precum și îndeplinirea următoarelor obiectivelor specifice:

 •  creșterea vitezei de circulație la valori cuprinse între 160 km/h și 120 km/h pe întregul tronson;
 •  modernizarea stațiilor (inclusiv haltele de mișcare)
 •  modernizarea clădirilor stațiilor de călători, inclusiv construirea de pasarele şi/sau tuneluri pietonale, ridicarea nivelului peroanelor, în conformitate cu standardele europene în vigoare;
 •  modernizarepoduri, podețe, repararea sistemului de drenaj, îmbunătățirea terasamentelor;
 •  facilitățile pentru persoanele cu dizabilități;
 •  montarea de panouri fonoabsorbante și/sau soluții alternative de reducere a nivelului de zgomot;
 •  construcția drumurilor de întreținere de-a lungul căii ferate (unde nu sunt disponibile drumuri publice);
 •  modernizarea instalațiilor de electrificare (25 kV) pe toată lungimea tronsonului;
 •  maximizarea capacității de tranzit;
 •  asigurarea interoperabilității prin implementarea STI, în special în ceea ce priveste sarcina pe osie (22,5 t), gabaritul de încărcare (C), lungimea liniilor din stații si haltele de miscare
 •  instalații de centralizare electronică noi, în stații, și introducerea sistemului de siguranță ERTMS (ETCS nivel 2 + GSM-R);
 •  modernizarea echipamentului de telecomunicații.

 

Reamintim faptul că, linia de cale ferată Cluj Napoca – Oradea – Episcopia Bihor– Frontieră beneficiază de finanțare în cadrul PNRR, fiind, de asemenea, inclusă în Planul investițional pentru dezvoltarea infrastructurii feroviarepentru perioada 2020 – 2030.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Compania Națională de Căi Ferate „CFR” SA– companie care administrează infrastructura feroviară publică – desfăşoară o activitate de interes public şi contribuie la libera circulaţie a persoanelor, mărfurilor şi a bunurilor în interiorul ţării şi peste graniţă, în condiţii ecologice, eficiente şi de siguranţă.

Serviciul Comunicare Mass-Media

Vă rugăm activați JavaScript în browser pentru a utiliza toate funcționalitățile acestui site web apoi reîncărcați pagina.
Skip to content