30 martie 2023 – 14,3 MILIOANE LEI pentru CONSULTANȚĂ/SUPERVIZARE pe tronsonul CARANSEBEȘ – LUGOJ (LOTUL 1)

Timp de lectură: 3 minute

SERVICIUL COMUNICARE MASS-MEDIA…………………………………Tel/Fax: 021.317.74.38; int CFR:122312/122905

Nr: 1/5/324/30.03.2023

COMUNICAT DE PRESĂ

 

14,3 MILIOANE LEI pentru CONSULTANȚĂ/SUPERVIZARE

pe tronsonul CARANSEBEȘ – LUGOJ (LOTUL 1)

 

 

 

Bucureşti, 30 martie 2023

Compania Naţională de Căi Ferate “CFR” SA și TPF INGINERIE SRL au semnat contractul, în valoare de 14.310.938,75 lei, fără TVA, pentru servicii de CONSULTANȚĂ și SUPERVIZARE a proiectӑrii și execuției lucrӑrilorpeLOTUL 1 CARANSEBEȘ – LUGOJ, aferent obiectivului de investiții Modernizarea liniei feroviare Caransebeș – Timișoara – Arad, cu finanțareasigurată din fonduri nerambursabile prevăzute în Planul Naţional de Relansare şi Rezilienţă (PNRR).

 

În cadrul contractului, Consultantul/Supervizorul va coordona, va asigura consultanță și supervizare în cadrul celor două etape ale contractelor, respectiv proiectarea şi execuţia lucrărilor de modernizare pe LOTUL 1 conform prevederilor HG nr. 1/2018, pentru aprobarea condiţiilor generale şi specifice pentru anumite categorii de contracte de achiziţie aferente obiectivelor de investiţii finanţate din fonduri publice.

 

De asemenea,va urmări ca Proiectul tehnic să fie elaborat conform regulamentelor legale în vigoare, cu respectarea tuturor etapelor din HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările ulterioare.

 

Consultanța și supervizareaetapelor de proiectare și execuție lucrărise vor realiza pe secțiunea CARANSEBEȘ – LUGOJ(LOTUL 1) de la km 474+925 la km 514+504, iar durata totală estimată a serviciilor prestate este de103luni.

 

Obiectivul general al lucrărilor de modernizare a infrastructurii și suprastructurii feroviare pe LOTUL 1 CARANSEBEȘ – LUGOJ este următorul:

 • îmbunătățirea geometriei traseului și sporirea capacității portante a căii pentru a permite circulația trenurilor cu viteza maximă de 160 km/h;
 • modernizarea staţiilor şi haltelor de mişcare, adaptând capacitatea acestora, conform volumului de trafic şi necesităţilor tehnologice;
 • modernizarea clădirilor staţiilor de călători, incluzând construcţii de pasarele şi ridicarea nivelului peroanelor, în conformitate cu standardele europene în vigoare;
 • înlocuirea bretelelor şi a traversărilor dublă joncţiune cu schimbătoare de cale simple;
 • înlocuirea de poduri, podeţe, repararea sistemului de drenaj, îmbunătăţirea terenului de fundare și a terasamentelor;
 • ridicarea niveletei căii și protecția antierozională a terasamentului de cale ferată în zonele inundabile;
 • montare de panouri fonoabsorbante şi/sau soluţii alternative de reducere a nivelului de zgomot, pe segmentele de cale ferată ce străbat localități;
 • înstalaţii de centralizare electronică noi, în staţii şi introducerea sistemului de siguranţă ERTMS (ETCS nivel 2 + GSM-R);
 • modernizarea echipamentului de telecomunicaţii;
 • înlocuirea echipamentelor linie de contact şi din substaţiile de tracţiune electrică, instalarea unui sistem de control SCADA;
 • montarea de încălzitoare de macaz pe liniile de primire-expediere, în staţii, în halte de mişcare şi la ramificaţii, pentru a combate efectele înzăpezirii liniei CF.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Compania Naţională de Căi Ferate „CFR” SA– companie care administrează infrastructura feroviară publică – desfăşoară o activitate de interes public şi contribuie la libera circulaţie a persoanelor, mărfurilor şi a bunurilor în interiorul ţării şi peste graniţă, în condiţii ecologice, eficiente şi de siguranţă.

 

Şef Serviciu

Oana BRÂNZAN

Vă rugăm activați JavaScript în browser pentru a utiliza toate funcționalitățile acestui site web apoi reîncărcați pagina.
Skip to content