31 ianuarie 2023 CFR SA a lansat LICITAȚIA pentru MODERNIZAREA GĂRII DE NORD

Timp de lectură: 3 minute

Serviciul Comunicare Mass-Media Tel/Fax: 021.311.70.80 Tel. CFR:.021.319.95.39/int. 122312/122905

Nr.1/5/90/31.01.2023

COMUNICAT DE PRESĂ

 

CFR SA a lansat LICITAȚIA pentru MODERNIZAREA GĂRII DE NORD

Bucureşti, 31 ianuarie 2022

Compania Națională de Căi Ferate CFR SA a lansat official prima etapă a celui mai mare proiect Feroviar de investiții din Capitală, licitația pentru achiziția serviciilor de proiectare și de execuție a lucrărilor de Modernizare/consolidare/reabilitare a stației CF GARA DE NORD București (Etapa I) , un proiect în valoare de 471,15 MILIOANE lei, cu finanțare prevăzută în PROGRAMUL OPERAȚIONAL TRANSPORT (POT).

ETAPA I a programului de MODERNIZARE a celei mai mari gări din România – GARA DE NORD BUCUREȘTI – include reabilitarea spațiilor existente în cele trei corpuri ale clădirii, unde se desfășoară activitatea feroviară, serviciu destinate publicului călător și activitatea comercială:

 • Corp A (clădiri B-dul Dinicu Golescu)

 • Corp B (central, coloane, casele d ebilete clasa I)

 • Corp C (casele de bilete clasa a II-a, Calea gGiviței

Principalele lucrări de modernizare vizează:

 • modernizarea/consolidarea/reabilitarea clădirilor din stația de călători București Nord;

 • modernizarea spațiilor destinate publicului călător, inclusive pentru persoanele cu dizabilități;

 • asigurarea elementelor de siguranță și confort pentru călători – balustrade, rampe pentru persoane cu dizabilități, lifturi, sisteme de control acces;

 • reabilitarea construcțiilor monument cu valoare istorică;

 • crearea unor spații verzi centrale, cu zonă de așteptare pentru publicul aflat în tranzit;

 • regenerarea zonei aferente stației de călători Gara de Nord pe principiile de smart city/creative city/green city;

 • sisteme noi de ventilație/încălzire

 • modernizarea sistemului d eiluminat și a instalațiilor electrice, sanitare, termice etc;

 • modernizarea istemului de informare a publicului călător și a echipamentului de telecomunicații etc.

Prin implementarea acestui important program, staţia de cale ferată București Nord (inclusiv clădirile aferente acesteia) va fi modernizată în conformitate cu parametrii tehnici prevăzuți de standardele şi legislaţia europeană/internațională în vigoare.

Durata aferentă proiectării și execuției lucrărilor este de 55 de luni (9 luni pentru proiectare, 46 de luni pentru execuție), iar perioada de garanție a obiectivului este de 60 de luni. Termenul limită pentru primirea ofertelor este 6.03.2023, deschiderea acestora urmând să aibă loc în aceași zi, la ora 15:00.

Anunțul de participare la procedura de licitație deschisă, conținând informații asupra modului de desfășurare a procedurii, precum și documentația de atribuire, sunt disponibile în Sistemul electronic de Achiziții Publice (S.E.A.P), la adresa www.e-licitatie.ro, cu nr. CN1051472/28.01.2023.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Compania Naţională de Căi Ferate „CFR” SA– companie care administrează infrastructura feroviară publică – desfăşoară o activitate de interes public şi contribuie la libera circulaţie a persoanelor, mărfurilor şi a bunurilor în interiorul ţării şi peste graniţă, în condiţii ecologice, eficiente şi de siguranţă.

Serviciul Comunicare Mass-Media

Vă rugăm activați JavaScript în browser pentru a utiliza toate funcționalitățile acestui site web apoi reîncărcați pagina.
Skip to content