4 ianuarie 2023 – Deschidere oferte pentru Lucrări de reparații capitale și modernizare Clădire de Călători Stația CF Costești (expertiză tehnică și DALI).

Timp de lectură: 2 minute

Serviciul Comunicare Mass-Media Tel/Fax: 021.311.70.80 Tel. CFR:.021.319.95.39/int. 122312/122905

Nr.1/5/6/04.01.2023

COMUNICAT DE PRESĂ

Deschidere oferte pentru Lucrări de reparații capitale și modernizare Clădire de Călători Stația CF Costești (expertiză tehnică și DALI).

 

Bucureşti, 4 ianuarie 2023

Compania Naţională de Căi Ferate “CFR” SA vă informează că miercuri, 4 ianuarie 2023, la ora 15:00, Sucursala Regională CF Craiova a deschis ofertele depuse la procedura de licitație publică pentru Lucrări de reparații capitale și modernizare Clădire de Călători Stația CF Costești (expertiză tehnică și DALI).

În cadrul procedurii, au depus oferte următorii agenți economici:

1. PRO-GAL EXIM S.R.L.,

2. GLB Transark, având subcontractanți BAICONS IMPEX S.R.L., VIO – TOP și GEO-SERV

Valoarea totală estimată a serviciilor este de 235.800 lei (fără TVA).

Durata contractului este de 12 luni, începând de la data semnării acestuia de ambele părți.

Sursa de finanțarea este asigurată din fonduri proprii ale CFR SA.

Serviciul care se va achiziţiona constă în elaborarea expertizei tehnice şi a documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii (DALI), necesare pentru Lucrări de reparații capitale și modernizare a stației CF Costești.

Obiectivele generale ale investiției:

  • racordarea la apă și canalizare;

  • modernizare/reparare a Clădirii de Călători (inclusiv a grupului sanitar);

  • asigurarea cu sisteme noi de ventilație/încălzire;

  • înlocuirea/realizarea instalațiilor electrice, sanitare, termice etc.;

  • modernizarea echipamentului de telecomunicații, inclusiv de informare a publicului călător;

  • asigurarea accesului în condiții de siguranță a călătorilor, inclusiv a persoanelor cu dizabilități;

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Compania Naţională de Căi Ferate „CFR” SA– companie care administrează infrastructura feroviară publică – desfăşoară o activitate de interes public şi contribuie la libera circulaţie a persoanelor, mărfurilor şi a bunurilor în interiorul ţării şi peste graniţă, în condiţii ecologice, eficiente şi de siguranţă.

Serviciul Comunicare Mass-Media

Vă rugăm activați JavaScript în browser pentru a utiliza toate funcționalitățile acestui site web apoi reîncărcați pagina.
Skip to content