4 mai 2023 – 12,66 MILIOANE lei, prin Programul Transporturi, pentru MODERNIZAREA GĂRII SINAIA – documentatie în verificare și validare SEAP

Timp de lectură: 3 minute

Serviciul Comunicare Mass-Media                                            Tel/Fax: 021.311.70.80/int. 122312/122905

Nr.1/5/434/04.05.2023

   

COMUNICAT DE PRESĂ

  

12,66 MILIOANE lei, prin Programul Transporturi, pentru MODERNIZAREA GĂRII SINAIA

 

Bucureşti, 4 mai 2023

Compania Naţională de Căi Ferate “CFR” SA vă informează că documentația de atribuire pentru MODERNIZAREA STAȚIEI SINAIA a fost transmisă în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP), în vederea verificării și validării, pentru achiziția publică a serviciilor de elaborare a proiectului tehnic și execuția lucrărilor.

Valoarea estimată a investiție este de 12.668.297,36 lei, fără TVA, finanțarea fiind asigurată din fonduri nerambursabile, prinPROGRAMUL TRANSPORTURI (PT), și de laBUGETUL DE STATiardurata contractuluiva fi de 24 de luni, din care 6 luni pentruelaborarea proiectului tehnic și 18 luni pentru execuția lucrărilor.

 

Modernizarea Stației CF Sinaia are drept scop îmbunătățirea condițiilor de exploatare și asigurarea serviciilor de calitate pentru publicul călător, principalul obiectiv al lucrărilor fiind reabilitarea clădirii stației, cu accent pe zonele de acces – peroane, copertine, elemente de siguranță între linii, rampe -, dar și a spațiilor destinate serviciilor publice, inclusiv din zona comercială.

Obiectivele specifice în cadrul proiectului tehnic pentru modernizarea stației CF SINAIAvor viza următoarele lucrări:

reabilitarea clădirii de călători și consolidarea elementelor structurale degradate

înlocuirea instalațiilor sanitare, termotehnologice și electrice, de detecție și de semnalizare la incendiu

facilități pentru accesul persoanelor cu dizabilități

repararea și consolidarea acoperișurilor și a sistemelor de evacuare a apelor pluviale aferente celor două clădiri adiacente – Expozitie cu tematică feroviară și Salon Oficial;

reabilitarea stratului de uzură al peroanelor existente, marcajelor de direcționare tactilo – vizuale, precum și al trecerii la nivel de la capetele peroanelor

înlocuirea corpurilor de iluminat existente cu corpuri de iluminat LED pentru exterior, reabilitarea instalațiilor fântânii existente;

reabilitarea copertinelor de la linia 1 și de la peroanele intermediare și înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescente cu corpuri de iluminat LED

reabilitarea tunelului pietonal și amplasarea unor platforme elevatoare pentru persoanele cu deficiențe locomotorii

amenajarea pieței gării și a zonelor adiacente clădirii de călători

centrală termică nouă în clădirea CED

instalații de telecomunicații, rețele de cabluri exterioare cu fibră optică, cablare interioară structurată, instalații pentru siguranța circulației și exploatare, instalație de avizare/informare a publicului, instalaţie de supraveghere video, instalație de control acces, inclusiv canale de comunicaţii pentru Sistemul Informatic Integrat (IRIS).

 

Reamintim faptul că, în data de 27 aprilie a.c. au fost lansate licitațiile pentru MODERNIZAREA stațiilor VIDELE, PLOIEȘTI VEST și BUȘTENI, investiții în valoare totală estimată de 38,8 MILIOANE lei, fără TVA, finantate tot din fonduri nerambursabile, prin PROGRAMUL TRANSPORTURI.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Compania Naţională de Căi Ferate „CFR” SA- companie care administrează infrastructura feroviară publică – desfăşoară o activitate de interes public şi contribuie la libera circulaţie a persoanelor, mărfurilor şi a bunurilor în interiorul ţării şi peste graniţă, în condiţii ecologice, eficiente şi de siguranţă.

 

Şef Serviciu

Oana BRÂNZAN

Vă rugăm activați JavaScript în browser pentru a utiliza toate funcționalitățile acestui site web apoi reîncărcați pagina.
Skip to content