5 aprilie 2023 – 42 de MILIOANE LEI pentru CONSULTANȚĂ/SUPERVIZARE POIENI – ALEȘD – FRONTIERĂ (loturile 3 și 4)

Timp de lectură: 2 minute

SERVICIUL COMUNICARE MASS-MEDIA…………………………………Tel/Fax: 021.317.74.38; int CFR:122312/122905

Nr: 1/5/349/05.04.2023

COMUNICAT DE PRESĂ

42 de MILIOANE LEI pentru CONSULTANȚĂ/SUPERVIZARE

POIENI – ALEȘD – FRONTIERĂ (loturile 3 și 4)

 

Bucureşti, 5 aprilie 2023

Compania Naţională de Căi Ferate “CFR” SA și EGIS ROMANIA S.A au semnat două contracte, în valoare totală de 42.090.400 lei, fără TVA, pentru servicii de CONSULTANȚĂ și SUPERVIZARE a proiectӑrii și execuției lucrӑrilor pe tronoanele POIENI – ALEȘD (lotul 3) și ALEȘD – FRONTIERĂ (lotul 4)aferente obiectivului de investiții „Electrificarea și reabilitarea liniei de cale ferată CLUJ NAPOCA – ORADEA – EPISCOPIA BIHOR”.

 

Consultantul/Supervizorul va coordona, va asigura consultanță și supervizare în cadrul celor două etape ale contractelor, respectiv proiectarea şi execuţia lucrărilor de modernizare pe loturile 3 și 4, conform prevederilor HG nr. 1/2018, pentru aprobarea condiţiilor generale şi specifice pentru anumite categorii de contracte de achiziţie aferente obiectivelor de investiţii finanţate din fonduri publice.

 

De asemenea,va urmări ca Proiectul tehnic să fie elaborat conform regulamentelor legale în vigoare, cu respectarea tuturor etapelor din HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările ulterioare.

 

Consultanța șisupervizarea etapelor de proiectare și execuție lucrărise vor realiza pe intervalul de stații POIENI – ALEȘD – FRONTIERĂ, în lungime totală de99,5 km, de la km 567+690 – 620+430 (lotul 3), respectiv km 620+430 – 660+086, 0+000 – 7+088 (lotul 4), iar durata totală estimată a serviciilor prestate este de103luni, pentru fiecare contract.

 

Reamintim faptul că sursa de finanţare a contractelor de consultanță și supervizare proiectare și execuție lucrări pe LOTUL 3 POIENI – ALEȘD (19.588.700 lei), respectiv LOTUL 4 ALEȘD – FRONTIERĂ (22.501.700 lei) este asigurată din fonduri nerambursabile prevăzute în Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR), Componenta 4 – Transport sustenabil.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Compania Naţională de Căi Ferate „CFR” SA– companie care administrează infrastructura feroviară publică – desfăşoară o activitate de interes public şi contribuie la libera circulaţie a persoanelor, mărfurilor şi a bunurilor în interiorul ţării şi peste graniţă, în condiţii ecologice, eficiente şi de siguranţă.

 

 

 

 

 

Şef Serviciu

Oana BRÂNZAN

Vă rugăm activați JavaScript în browser pentru a utiliza toate funcționalitățile acestui site web apoi reîncărcați pagina.
Skip to content