5 ianuarie 2023 – Închidere circulație feroviară pe relația Aghireș – Poieni pentru execuția lucrărilor de reabilitare și electrificare, cu asigurarea transbordării auto pentru călători

Timp de lectură: 4 minute

Serviciul Comunicare Mass-Media Tel/Fax: 021.311.70.80 Tel. CFR:.021.319.95.39/int. 122312/122905

Nr.1/5/6/05.01.2024/

COMUNICAT DE PRESĂ

Închiderea circulației feroviare pe relația Aghireș – Poieni pentru execuția lucrărilor de reabilitare și electrificare, cu asigurarea transbordării auto pentru călători

Bucureşti, 5 ianuarie 2024

Compania Națională de Căi Ferate CFR SA informează că în perioada 08.01.2024 – 08.01.2026, circulația feroviară va fi închisă pe relația Aghireș – Poieni, pentru execuția lucrărilor de “Electrificare si reabilitare a liniei de cale ferată Cluj Napoca – Oradea – Episcopia Bihor” – Lot 2 Aghireș – Poieni.

Menționăm faptul că, în perioada închiderii circulației feroviare pe relația Aghireș – Poieni pentru execuția lucrărilor de electrificare și reabilitare, trenurile de călători vor putea circula pe relațiile Cluj Napoca – Aghireș si retur și Poieni – Oradea – Frontieră și retur, în conformitate cu Mersul Trenurilor aflat în vigoare la data prezentei.

În vederea asigurării continuității serviciilor publice de transport călători în zona în care proiectul de reabilitate si electrificare a liniei de cale ferată presupune închiderea totala a liniei, CNCF CFR SA acordă sprijinul necesar Autorității pentru Reformă Feroviară, care în baza noilor prevederi legale, adoptate de către Guvernul României prin Ordonanța de Urgență nr. 131/2023, organizează împreună cu operatorii de transport feroviar de călători (OTF), serviciile cu autocare/autobuze de înlocuire a trenurilor de călători pe perioada realizării lucrărilor la infrastructura feroviară.

Autobuzele/autocarele de înlocuire a trenurilor de călători vor fi asigurate de operatorii de transport feroviar de călători (OTF) și vor circula conform orarului stabilit de aceștia, pe următoarele distanțe:

 1. Aghireș – Huedin – 8 autobuze, Huedin – Aghireș – 7 autobuze, care asigură continuitatea cu trenurile care circulă pe distanța Cluj Napoca – Aghireș și retur, cu transbordarea călătorilor în stația Aghireș;

 2. Aghireș – Stana – 2 autobuze (un autobuz pe sens), care asigură continuitatea cu trenurile care circulă pe distanța Cluj Napoca – Aghireș și retur, cu transbordarea călătorilor în stația Aghireș;

 3. Cluj Napoca – Huedin și retur – 2 autobuze (un autobuz pe sens);

 4. Cluj Napoca – Oradea și retur – 12 autobuze (6 autobuze pe sens).

Menționăm faptul că, autobuzele/autocarele de înlocuire vor avea număr de identificare identic cu numărul de tren, în cazul în care se asigură continuitatea serviciului de transport, iar în celelalte cazuri vor avea alt număr.

Programul de circulație al autobuzelor/autocarelor de înlocuire a trenurilor de călători vor fi publicate pe site-ul CNCF CFR SA – www.cfr.ro, la secțiunea INFO CĂLĂTORI_ Mersul trenurilor CFR, link: https://mersultrenurilor.infofer.ro/ro-RO/Itineraries

De asemenea, pentru detalii privind programul autobuzelor/autocarelor de înlocuire, precum și alte condiții de transport, recomandăm publicului călător să se adreseze celor doi operatori de transport feroviar implicați: Interregional Călători și Transferoviar Călători, la următoarele date de contact:

Lucrările pe tronsonul de cale ferată Cluj Napoca – Oradea – Episcopia Bihor – Frontieră Ungaria sunt împărțite în 4 Loturi, după cum urmează:

Lotul 1: Cluj Napoca – Aghireș (30,41 km);

Lotul 2: Aghireș – Poieni (36,53 km);

Lotul 3: Poieni – Aleșd (52,74 km);

Lotul 4: Aleșd – Frontieră Ungaria (46,74 km).

Finalizarea lucrărilor de infrastructură feroviară pe toate cele patru loturi este estimată pentru anul 2026.

Obiectivul general al contractului este electrificarea și reabilitarea liniei de cale feratǎ pe întregul traseu, servicii feroviare moderne în spațiile destinate publicului călător, îmbunătățirea condițiilor de exploatare și operare feroviară, necesare maximizării volumului de mărfuri transportate, precum și îndeplinirea următoarelor obiectivelor specifice:

 • creșterea vitezei de circulație la valori cuprinse între 160 km/h și 120 km/h pe întregul tronson;

 • modernizarea stațiilor (inclusiv haltele de mișcare);

 • modernizarea clădirilor stațiilor de călători, inclusiv construirea de pasarele şi/sau tuneluri pietonale, ridicarea nivelului peroanelor, în conformitate cu standardele europene în vigoare;

 • modernizare poduri, podețe, repararea sistemului de drenaj, îmbunătățirea terasamentelor;

 • facilități pentru persoanele cu dizabilități;

 • montarea de panouri fonoabsorbante și/sau soluții alternative de reducere a nivelului de zgomot;

 • construcția drumurilor de întreținere de-a lungul căii ferate (unde nu sunt disponibile drumuri publice);

 • modernizarea instalațiilor de electrificare (25 kV) pe toată lungimea tronsonului;

 • maximizarea capacității de tranzit;

 • asigurarea interoperabilității prin implementarea STI, în special în ceea ce priveste sarcina pe osie (22,5 t), gabaritul de încărcare (C), lungimea liniilor din stații si haltele de miscare;

 • instalații de centralizare electronică noi, în stații, și introducerea sistemului de siguranță ERTMS (ETCS nivel 2 + GSM-R);

 • modernizarea echipamentului de telecomunicații.

Reamintim faptul că, linia de cale ferată Cluj Napoca – Oradea – Episcopia Bihor– Frontieră beneficiază de finanțare în cadrul PNRR, fiind, de asemenea, inclusă în Planul investițional pentru dezvoltarea infrastructurii feroviare pentru perioada 2020 – 2030.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Compania Naţională de Căi Ferate „CFR” SA– companie care administrează infrastructura feroviară publică – desfăşoară o activitate de interes public şi contribuie la libera circulaţie a persoanelor, mărfurilor şi a bunurilor în interiorul ţării şi peste graniţă, în condiţii ecologice, eficiente şi de siguranţă.

Serviciul Comunicare Mass-Media

Vă rugăm activați JavaScript în browser pentru a utiliza toate funcționalitățile acestui site web apoi reîncărcați pagina.
Skip to content