6 iulie 2023 – 556,66 MILIOANE lei, prin Programul Transporturi, pentru modernizarea a 6 GĂRI

Timp de lectură: 2 minute

SERVICIUL COMUNICARE MASS-MEDIA…………………………………Tel/Fax: 021.317.74.38; int CFR:122312/122905

Nr: 1/5/582/06.07.2023

 

COMUNICAT DE PRESĂ

34 de MILIOANE de lei pentru MODERNIZAREA GĂRII PAȘCANI

 

Bucureşti, 06 iulie 2023

Compania Națională de Căi Ferate CFR SA a lansat licitația pentru achiziția serviciilor de proiectare și execuție lucrări de Modernizare a stației CF PAȘCANI , investiție în valoare de 33,98 MILIOANE lei, finanțată din fonduri nerambursabile prevăzute în PROGRAMUL TRANSPORTURI (PT).

 

Modernizarea Gării Pașcani include ample lucrări de reabilitare și consolidare a celor 3 corpuri ale clădirii (corp central și 2 corpuri laterale), reorganizarea spațiilor interioare, prin amenajarea zonelor aferente serviciilor destinate publicului călător, spații comerciale, spații de exploatare feroviară, precum și a zonei exterioare care include înălțarea și lărgirea peronului principal, amenajare unei treceri pietonale, rampe și benzi tactile pentru persoanele cu dizabilități, sistem modern de iinformare a publicului călător și amenarea unei parcări în fața gării.

Principalele lucrări de modernizare a stației constau în:

consolidarea și modernizare clădire de călători (corp central și cele 2 corpuri laterale)

amenajare și recompartimentare spațiilor pentru publicul călător, a spațiilor comerciale și de exploatare;

refacerea peronului din fața clădirii de călători, care va avea o lungime de 250 m și lățime de 6 m, inclusiv copertine pe zona centrală și parțile laterale;

facilități pentru persoanele cu dizabilități – rampe și marcaje tactile;

realizarea unei treceri la nivel pietonale, în capătul X al stației

sistem modern de informare a publicului călător

sistem modern de iluminat peron principal etc.

 

Prin implementarea acestui important program de investiții, staţia de cale ferată PAȘCANI va fi modernizată în conformitate cu parametrii tehnici prevăzuți de standardele şi legislaţia europeană/internațională în vigoare.

 

Durata aferentă proiectării și execuției lucrărilor este de 25 de luni (6 luni pentru elaborarea proiectului, 4 luni verificare și aprobare documentații aferente proiectului tehnic, 18 de luni pentru execuție, 1 lună pentru recepția la finalizarea lucrărilor), iar perioada de garanție a obiectivului este de 60 de luni. Termenul limită pentru primirea ofertelor este 10.08.2023, deschiderea acestora urmând să aibă loc în aceași zi, la ora 15:00.

 

Anunțul de participare la procedura de licitație deschisă, conținând informații asupra modului de desfășurare a procedurii, precum și documentația de atribuire, sunt disponibile în Sistemul electronic de Achiziții Publice (S.E.A.P), la adresa www.e-licitatie.ro, cu nr. CN1056966/05.07.2023.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Compania Naţională de Căi Ferate „CFR” SA- companie care administrează infrastructura feroviară publică – desfăşoară o activitate de interes public şi contribuie la libera circulaţie a persoanelor, mărfurilor şi a bunurilor în interiorul ţării şi peste graniţă, în condiţii ecologice, eficiente şi de siguranţă.

 

Şef Serviciu

Oana BRÂNZAN

Vă rugăm activați JavaScript în browser pentru a utiliza toate funcționalitățile acestui site web apoi reîncărcați pagina.
Skip to content