7 decembrie 2022 – CFR SA a semnat contractul pentru electrificarea și modernizarea secțiunii CF ALEȘD – FRONTIERĂ (LOTUL 4)

Timp de lectură: 5 minute

SERVICIUL COMUNICARE MASS-MEDIA…………………………………Tel/Fax: 021.317.74.38; int CFR:122312/122905

Nr: 1/5/941/07.12.2022

COMUNICAT DE PRESĂ

CFR SA a semnat contractul pentru electrificarea și modernizarea secțiunii

CF ALEȘD – FRONTIERĂ (LOTUL 4)

București, 7 decembrie 2022

 

Compania Naţională de Căi Ferate CFR SA vă informează că, miercuri 7 decembrie 2022, a fost semnat contractul în valoare de 2,41 MILIARDE lei, pentru elaborarea proiectului tehnic și execuția lucrărilor de electrificare și modernizare a infrastructurii și suprastructurii feroviarepentru LOTUL 4 ALEȘD – FRONTIERĂ, aferent obiectivului de investiții Electrificarea și reabilitarea liniei de cale feratǎ Cluj Napoca – Oradea – Episcopia Bihor(166,2 km)ˮ, finanțat cu fonduri nerambursabile prevăzute înPlanul Naţional de Relansare şi Rezilienţă (PNRR), Componenta 4 – Transport sustenabil.

 

Compania Națională de Căi Ferate CFR SA, reprezentantă de domnul Ion SIMU ALEXANDRU, Director General, șiAsocierea Webuild SPA – Impresa Pizzarotti & C SPA – Salcef SPA Cluj Napoca-Episcopia Bihor Lot 4, reprezentată de domnul Francesco BERNABE, au semnat miercuri, 7 decembrie 2022, în prezența Ministrului Transporturilor și Infrastructurii, domnul Sorin GRINDEANU, contractul în valoare de 2.416.850.365,99 leifără TVA, pentru proiectarea și execuția lucrărilor pe secțiunea ALEȘD – FRONTIERĂ (LOTUL 4), aferentă obiectivului Electrificarea și reabilitarea liniei de cale feratǎCluj Napoca – Oradea – Episcopia Bihor (166,2 km),pentru creșterea vitezei de circulație la 160 km/h pentru trenurile de călători şi 120 km/h pentru trenurile de marfă.

 

“Am semnat astăzi contractul pentru electrificarea și modernizarea secțiunii ALEȘD – FRONTIERĂ, LOTUL 4 al tronsonului Cluj Napoca – Oradea – Episcopia Bihor, secțiunea de graniță, în lungime de cca 47 de km, care va fi dublată cu linie nouă pe 18 km, un avantaj din punct de vedere al creșterii eficienței activității de operare a traficului feroviar la frontiera nord-vestică, o zonă de importanță economică, întrucât va deveni a doua poartă feroviară pentru traficul de marfă la Frontiera Ungară și o perspectivă internațională modernă pentru transportul de călători”, a declarat Ion Simu Alexandru, director general al CFR SA.

 

Asocierea WEBUILD SPA – IMPRESA PIZZAROTTI&C SPA – SALCEF SPAva elabora proiectul tehnic și va executa lucrările de electrificare și modernizare a infrastructurii şi suprastructurii feroviare pentru viteza maximă de 160 km/h pe secțiuneaALEȘD – FRONTIERĂ, în lungime de 46,74 km, lucrări civile în stațiile Tileagd, Oradea Est, Oradea și Episcopia Bihorhalta de mișcare Oșorhei, 4 puncte de oprire – Țețchea, Telechiu, Săbolciu șiSăcădat -, modernizarea lucrărilor de artă – 9 poduri și17 podețe, reabilitarea a6 pasaje inferioare, 2 pasaje inferioare noi, la Tileagd și Oradea, sisteme automate de semnalizare la 17 de treceri la nivel cu calea ferată, lucrări specifice de exploatare feroviară, precum și lucrări de semnalizare prin implementarea sistemului ERTMS (ETCS nivel 2 și GSM-R) pe întregul traseu, inclusiv dublarea liniei pe 18 km.

 

De asemenea, în cadrul lucrărilor aferente secțiuniiALEȘD – FRONTIERĂsunt incluse următoarele obiective de utilitate publică și feroviară:

 

pasarele pietonale în stațiile CF Tileagd, Episcopia Bihor, Hm Oșorhei și în punctele de oprire Țețchea, Telechiu, Săbolciu și Săcădat

► clădire nouă de călători în stația Oradea Est;

► reabilitarea pasajului pietonal subteran din stația Oradea;

► panouri fonoabsorbante pe o lungime totală de 20,515 km;

clădire nouă de mentenanță în stația Oradea;

centru de electrificare în stația Oradea;

rampe de încărcare-descărcare în stațiile Tileagd, Episcopia Bihor și în Hm Oșorhei;

substație de tracțiune nouă în zona stației Oradea.

 

Durata de implementare a contractului, în valoare de 2,41 miliarde lei, fără TVA, este de 42 de luni, din care 6 luni pentru proiectare și 36 de luni pentru execuția lucrărilor.

 

Obiectivul generalal contractului este electrificarea și reabilitarea liniei de cale feratǎ pe întregul traseuservicii feroviare moderne în spațiile destinate publicului călător, îmbunătățirea condițiilor de exploatare și operare feroviară, necesare maximizăriivolumului de mărfuri transportate, precum și îndeplinirea următoarelor obiectivelor specifice:

 

creșterea vitezei de circulație la valori cuprinse între 160 km/h și 120 km/h pe întregul tronson;

modernizarea stațiilor (inclusiv haltele de mișcare)

modernizarea clădirilor stațiilor de călători, inclusiv construirea de pasarele şi/sau tuneluri pietonale, ridicarea nivelului peroanelor, în conformitate cu standardele europene în vigoare;

modernizarepoduri, podețe, repararea sistemului de drenaj, îmbunătățirea terasamentelor;

facilitățile pentru persoanele cu dizabilități;

montarea de panouri fonoabsorbante și/sau soluții alternative de reducere a nivelului de zgomot;

construcția drumurilor de întreținere de-a lungul căii ferate (unde nu sunt disponibile drumuri publice);

modernizarea instalațiilor de electrificare (25 kV) pe toată lungimea tronsonului;

maximizarea capacității de tranzit;

asigurarea interoperabilității prin implementarea STI, în special în ceea ce priveste sarcina pe osie (22,5 t), gabaritul de încărcare (C), lungimea liniilor din stații si haltele de miscare

instalații de centralizare electronică noi, în stații, și introducerea sistemului de siguranță ERTMS (ETCS nivel 2 + GSM-R);

modernizarea echipamentului de telecomunicații.

 

Reamintim faptul că, linia de cale ferată Cluj Napoca – Oradea – Episcopia Bihor– Frontieră beneficiază de finanțare în cadrul PNRR, fiind, de asemenea, inclusă în Planul investițional pentru dezvoltarea infrastructurii feroviare pentru perioada 2020 – 2030

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Compania Naţională de Căi Ferate „CFR” SA– companie care administrează infrastructura feroviară publică – desfăşoară o activitate de interes public şi contribuie la libera circulaţie a persoanelor, mărfurilor şi a bunurilor în interiorul ţării şi peste graniţă, în condiţii ecologice, eficiente şi de siguranţă.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şef Serviciu

Oana BRÂNZAN

Vă rugăm activați JavaScript în browser pentru a utiliza toate funcționalitățile acestui site web apoi reîncărcați pagina.
Skip to content