9 august 2022 – CFR SA a desemnat oferta câștigătoare, pentru modernizarea infrastructurii feroviare și creșterea vitezei de circulație la 160 km/h, pe secțiunea Ronaț Triaj – Arad (lotul 4)

Timp de lectură: 4 minute

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

COMPANIA NAŢIONALĂ DE CĂI FERATE „CFR” – S.A. BUCUREŞTI, ROMÂNIA

Registrul Comerţului J/40/9774/1998, CUI: R 11054529

Bucureşti, Bd. Dinicu Golescu nr.38, sect.1, cod poştal: 010873

   

  OCSM-CM-AFER

    SR EN ISO 9001:2015

   Certificat SMCNr. 301

SR EN ISO 14001:2015

Certificat SMM Nr. 114

 

F1

SERVICIUL COMUNICARE MASS-MEDIA…………………………………Tel/Fax: 021.317.74.38; int CFR:122312/122905

Nr: 1/5/642/09.08.2022

COMUNICAT DE PRESĂ

CFR SA a desemnat oferta câștigătoare pentru modernizarea infrastructurii feroviare și creșterea vitezei de circulație la 160 km/h pe secțiunea Ronaț Triaj – Arad (lotul 4)

 

 

București, 9 august 2022

 

Compania Naţională de Căi Ferate CFR SA vă informează că a fost desemnată oferta câștigătoare laprocedura de licitaţie publicăpentru achiziţia serviciilor de proiectare şi execuţie a lucrărilor de modernizare pe secțiunea Ronaț Triaj – Arad (lotul 4), aferentă obiectivului de investiții “Modernizarea liniei CF Caransebeș – Timișoara – Aradˮ, pentru creșterea vitezei de circulație la 160 km/h pentru trenurile de călători şi 120 km/h pentru trenurile de marfă.

 

Oferta financiară depusă de Asocierea WEBUILD SPA – Partecipazioni Italia SPA – SALCEF SPA – Timișoara – Arad Lot 4, în valoare de2.184.174.656,60 lei, fără TVA, a fost desemnată câștigătoare,contractul de achiziţie publică urmând a fi încheiat şi semnat de ambele părţi la finalul perioadei legale de contestaţii.Durata de implementare a contractului este de 102 luni, din care 42 de luni pentru proiectare și execuția lucrărilor și 60 de luni, perioada de garanție a obiectivului.

 

Sursa de finanţare a fost identificată și va fi asigurată prin Planul Naţional de Relansare şi Rezilienţă (PNRR), Componenta 4 – Transport sustenabil.

 

Obiective principaleale programului

Modernizarea infrastructurii pe Lotul 4 Ronaț Triaj Gr. D – Arad (55 km), dela km 008+183 (semnalul de ieşire din Ronaţ Triaj Gr. D), la km 56+350 (semnalul de intrare în staţia Arad). Pe lângă acest tronson, tot în cadrul lotului 4, proiectul cuprinde și modernizarea/reconfigurarea liniei CF Aradu Nou – Glogovăț (indicativ 220), pe o distanță de cca. 7 kilometri. Pe traseul existent calea ferată este simplă, electrificată, dotată cu instalație BLA și este dispusă atât în rambleu cu înălţimea de maxim 12 metri, cât și în debleu cu adâncimea de maxim 8 metri. Pe cea mai mare parte a tronsonului feroviar, vizat pentru modernizare, calea se va dubla.Traseul de cale ferată proiectat se va desfăşura în general pe amplasamentul existent al liniei CF, cu excepţia tronsoanelor compuse din aliniamente şi curbe ce nu asigură retrasarea liniei cu parametrii pentru circulația cu viteza de 160 km/h.Calea ferată existentă între staţiile Aradu Nou și Arad se va menţine simplă, însă se va moderniza.Pe intervalul dintre staţiile Aradu Nou şi Glogovăţ, traseul existent al căii ferate (linia Aradu Nou – Glogovăţ) se va modifica, pentru a se putea realiza un racord feroviar, care va asigura ocolirea Municipiului Arad de către trenurile de marfă, care vor circula între Timişoara şi Arad.Noul tronson feroviar proiectat între Aradu Nou şi Glogovăţ va traversa râul Mureş pe un pod construit în amonte faţă de cel existent.

De asemenea, se vor executa lucrări:

  •  – de reconstrucție sau reparaţii/modernizare la un număr de 6 poduri, 30 podeţe,7 treceri la nivel, 15 pasaje denivelate, inclusiv 9 podeţe de descărcare
  •  – de modernizare a instalațiilor de energoalimentare, linie de contact, telecomunicații, semnalizare, centralizare, bloc (SCB), sanitare, termotehnologice etc
  •  – de modernizare a clădirilor din staţiile şi haltele de mişcare de pe tronson: Sânandrei, Băile Călacea, Orţişoara, Vinga, Şag, P.M. Valea Viilor, Aradu Nou, Glogovăț, Micălaca. Stația care se vor transforma în post de mișcare este Staţia Valea Viilor.
  •  – de modernizare a reţelelor locale existente, de conducte de distribuţie a apei şi de canalizare, care asigură racordarea tuturor consumatorilor branşaţi în prezent la staţiile CF.
  •  – de protecția mediului -panouri fonoabsorbante, decontaminarea solului, amenajări de spații verzi, separatoare de hidrocarburi și bazine decantoare, garduri și panouri de protecție.

 

Prin modernizarea infrastructurii şi suprastructurii feroviare pe secțiunea Ronaț Triaj Gr. D – Arad (lotul 4)se vor asigura condiţii tehnice pentru circulaţia cu viteza de 160 km/h pentru trenurile de călători şi de 120 km/h pentru trenurile de marfă, creşterea gradului de confort şi de siguranţă a traficului feroviar.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Compania Naţională de Căi Ferate „CFR” SA– companie care administrează infrastructura feroviară publică – desfăşoară o activitate de interes public şi contribuie la libera circulaţie a persoanelor, mărfurilor şi a bunurilor în interiorul ţării şi peste graniţă, în condiţii ecologice, eficiente şi de siguranţă.

 

 

 

Şef Serviciu

Oana BRÂNZAN

Vă rugăm activați JavaScript în browser pentru a utiliza toate funcționalitățile acestui site web apoi reîncărcați pagina.
Skip to content