9 decembrie 2019 – CFR SA a semnat contractul pentru modernizarea Garii de Nord – etapa studiu de fezabilitate –

Timp de lectură: 3 minute

 

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

COMPANIA NAŢIONALĂ DE CĂI FERATE „CFR” – S.A. BUCUREŞTI, ROMÂNIA

Registrul Comerţului J/40/9774/1998, CUI: R 11054529

Bucureşti, Bd. Dinicu Golescu nr.38, sect.1, cod poştal: 010873

 

 

 

  OCSM-CM-AFER

    SR EN ISO 9001:2008

   Certificat SMCNr. 301

SR EN ISO 14001:2005

Certificat SMM Nr. 114

 

 

F1

SERVICIUL COMUNICARE MASS-MEDIA…………………………………Tel/Fax: 021.317.74.38; int CFR:122312/122905

Nr: 1/5/395/09.12.2019

 

 

 

COMUNICAT DE PRESĂ

CFR SA a semant contractul pentru modernizarea Gării de Nord

etapa studiu de fezabilitate

 

 

 

Bucureşti, 09 decembrie 2019

Compania Naţională de Căi Ferate “CFR” SA și CONSIS PROIECT S.R.L au semnat contractul pentru elaborarea studiului de fezabilitate, prima etapă a programului de modernizare a Gării de Nord București. Contractul, în valoare de 11,3 milioane lei, fără TVA, are durata de implementare de 6,6 luni și estefinanțat din fonduri nerambursabile, în cadrul programului POIM 2014-2020.

 

Studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiții Modernizarea/consolidarea/reabilitarea stației CF Gara de Nord București are ca principal scop identificarea și prezentarea unei soluţii optime de modernizare a stației, cu impact direct în creșterea calității serviciilor oferite călătorilor și a siguranței în exploatare. Din punct de vedere tehnico-economic, studiul de fezabilitate va analiza cu prioritate transformarea obiectivului într-un nod feroviar european și centru multimodal public, prin modernizarea, consolidarea și reabilitarea actualei stații de cale ferată.

 

Gara de Nord București are o suprafață de 100.000 mp, fiind amplasată pe un ansamblu de 14 linii de cale ferată, instalații specifice, peroane și clădiri funcționale, care necesită lucrări de reînnoire și de modernizare pentru a respecta normele UIC, privind statutul de Eurogară.

 

Principalele obiective ale proiectului sunt:

  • – regenerarea urbană a zonei, pe principiile de smart city/creative city/green city;
  • – modernizarea/consolidarea/repararea clădirilor din stația de călători București Nord, a spaţiilor destinate serviciilor pentru călători și a zonei       comerciale;
  • – înlocuirea instalațiilor electrice, sanitare, termice etc;
  • – ridicarea nivelului peroanelor în conformitate cu standardele europene în vigoare, reabilitarea copertinelor și a liniilor din staţie;
  • – montarea de panouri fonoabsorbante şi/sau soluţii alternative de reducere a nivelului de zgomot;
  • – modernizarea echipamentului de telecomunicaţii;
  • – facilități pentru persoane cu dizabilități.

 

Menționăm faptul că, după finalizarea, predarea și aprobarea studiului de fezabilitate, compania va lansa procedura de licitație pentru elaborarea proiectului tehnic și execuția lucrărilor de modernizare a Gării de Nord București.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Compania Naţională de Căi Ferate „CFR” SA– companie care administrează infrastructura feroviară publică – desfăşoară o activitate de interes public şi contribuie la libera circulaţie a persoanelor, mărfurilor şi a bunurilor în interiorul ţării şi peste graniţă, în condiţii ecologice, eficiente şi de siguranţă.

 

 

 

 

Şef Serviciu

Oana BRÂNZAN

Vă rugăm activați JavaScript în browser pentru a utiliza toate funcționalitățile acestui site web apoi reîncărcați pagina.
Skip to content