Acord mediu Substație de tracțiune (STE) Hanu Conachi

ANUNȚ PUBLIC

 

 

«C.N.C.F.”CFR” – SA – Sucursala C.R.E.I.R. Galați, titular al proiectului ”Substație de tracțiune (STE) Hanu Conachi din cadrul obiectivului de investiții ”Electrificarea liniei liniei C.F. Doaga – Tecuci – Barboși” anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Galați, fără evaluarea impactului asupra mediului și fără evaluarea adecvată pentru proiectul ”Substație de tracțiune (STE) Hanu Conachi din cadrul obiectivului de investițiii ”Electrificarea, liniei liniei C.F. Doaga – Tecuci – Barboși” propus a fi realizat în stația CF Hanu Conachi, km 268+558 – linia c.f. Mărășești – Tecuci.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Galați din Galați, str. Regiment 11 Siret, nr.2, în zilele de luni – joi, între orele 8.00 – 16.00 și vineri între orele 8.00 – 14.00, precum și la următoarea adresă de internet https://apmgl.anpm.ro. Publicul  interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunț, până la data de 22.11.2013.

 

Vă rugăm activați JavaScript în browser pentru a utiliza toate funcționalitățile acestui site web apoi reîncărcați pagina.
Skip to content