Anulare procedura servicii de examinare periodica medicala si psihologica

SERVICIUL COMERCIAL

Biroul Achiziţii Publice

Nr. 93/297/27.06.2014

 

 

 

 

 

 

                                             ANUNŢ  DE ANULARE A PROCEDURII

 

 

 

 

C.N.C.F. „CFR“ S.A prin Sucursala Regională CF  Craiova  cu sediul în Craiova, Bulevardul Decebal nr. 1, Cod poştal: 200646, tel. 0351/403282, face cunoscut faptul ca procedura „LICITAŢIEde atribuire a contractului avand ca obiect „Servicii de examinare periodica medicala si examinare periodica psihologicaCod CPV 85121200-5 ;85121270-6  lansată prin publicarea anuntului de participare ]n SEAP cu nr. 4988/20.06.2014, a fost anulata prin Raportul de anulare nr. 93/294/27.06.2014 aprobat de conducerea Sucursalei Regionale CF Craiova,  în conformitate cu art. 16 alin. (1) pct. 5 din Dispoziţia Directorului General al CNCF „CFR” – S.A. nr. 31/2012.

 

 

 

 

 

DIRECTOR,

Ing. Gheorghe POPA INGINERU

Vă rugăm activați JavaScript în browser pentru a utiliza toate funcționalitățile acestui site web apoi reîncărcați pagina.
Skip to content