Anunţ public privind decizia etapei de încadrare SUCURSALA REGIONALA CF CLUJ

Timp de lectură: 2 minute

 

 
 
 
 
 
 
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare
 
 
CNCF”CFR” SA – SUCURSALA REGIONALA CF CLUJ, titular al proiectelor: 1. „LUCRĂRI DE REABILITARE PODEŢ CF KM 543+830 LINIA CF 300 BUCUREȘTI – EPISCOPIA BIHOR ȘI LUCRĂRI DE AMENAJARE ALBIE”,
2. „LUCRĂRI DE REABILITARE PODEŢ CF KM 544+080 LINIA CF 300 BUCUREȘTI – EPISCOPIA BIHOR ȘI LUCRĂRI DE AMENAJARE ALBIE”,
3. „LUCRĂRI DE REABILITARE PODEŢ CF KM 544+677 LINIA CF 300 BUCUREȘTI – EPISCOPIA BIHOR ȘI LUCRĂRI DE AMENAJARE ALBIE”,
4. „LUCRĂRI DE REABILITARE PODEŢ CF KM 544+976 LINIA CF 300 BUCUREȘTI – EPISCOPIA BIHOR ȘI LUCRĂRI DE AMENAJARE ALBIE”,
5. „LUCRĂRI DE REABILITARE PODEŢ CF KM 545+100 LINIA CF 300 BUCUREȘTI – EPISCOPIA BIHOR ȘI LUCRĂRI DE AMENAJARE ALBIE”,
anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Sălaj, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată, pentru proiectele : 
1. „LUCRĂRI DE REABILITARE PODEŢ CF KM 543+830 LINIA CF 300 BUCUREȘTI – EPISCOPIA BIHOR ȘI LUCRĂRI DE AMENAJARE ALBIE”,
2. „LUCRĂRI DE REABILITARE PODEŢ CF KM 544+080 LINIA CF 300 BUCUREȘTI – EPISCOPIA BIHOR ȘI LUCRĂRI DE AMENAJARE ALBIE”,
3. „LUCRĂRI DE REABILITARE PODEŢ CF KM 544+677 LINIA CF 300 BUCUREȘTI – EPISCOPIA BIHOR ȘI LUCRĂRI DE AMENAJARE ALBIE”,
4. „LUCRĂRI DE REABILITARE PODEŢ CF KM 544+976 LINIA CF 300 BUCUREȘTI – EPISCOPIA BIHOR ȘI LUCRĂRI DE AMENAJARE ALBIE”,
5. „LUCRĂRI DE REABILITARE PODEŢ CF KM 545+100 LINIA CF 300 BUCUREȘTI – EPISCOPIA BIHOR ȘI LUCRĂRI DE AMENAJARE ALBIE”,
propuse a fi amplasate în extravilanul loc. Stana , comuna Almaşu, între staţiile CFR Stana – Huedin.
1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Sălaj din Zalău, str. Parcului, nr.2, jud. Sălaj, în zilele de luni până joi între orele 8.00-16.30 şi vineri, între orele 8.00-14.00, precum şi la următoarea adresă de internet https://apmsj.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ, până în data de 14.06.2011.
 
Vă rugăm activați JavaScript în browser pentru a utiliza toate funcționalitățile acestui site web apoi reîncărcați pagina.
Skip to content