Anunt public privind luarea deciziei etapei de incadrare de catre ARPM Timisoara aferent proiectului

 

COMPANIA NAŢIONALĂ‚ DE CĂ‚I FERATE "CFR" SA anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către ARPM Timişoara de a se efectua evaluarea impactului asupra mediului şi de a se efectua evaluarea adecvată în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată pentru proiectul "Reabilitarea liniei de cale ferată Simeria – Curtici – Frontieră, parte componentă a Coridorului IV Pan – European, Secţiunile II şi III; Tronsonul: km 528+990 – km 614+000", propus a fi amplasat pe teritoriul judeţelor Arad şi Hunedoara.
 
1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamenteză pot fi consultate la sediul ARPM Timişoara jud. Timiş, localitatea Timişoara, B-dul Liviu
Rebreanu nr.18-18A, în zilele de luni – joi între orele 8:00- 16:30, vineri între orele 8:00- l4:00, precum şi la următoarea adresă de internet http:llarpmtm.anpm.ro-acorduri de mediu.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ până la data de 04.08.2011
 
2. Publicul interesat poate depune propuneri în ceea ce priveşte conţinutul raportului privind impactul asupra mediului, respectiv studiului de evaluare adecvată la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului ARPM Timişoara, precum şi la următoarea adresă de e-mail: office@arpmtm.anpm.ro în termen de 10 zile de la data publicării prezentului anunţ, până la data de 11.08.2011.
Vă rugăm activați JavaScript în browser pentru a utiliza toate funcționalitățile acestui site web apoi reîncărcați pagina.
Skip to content