Coridorul feroviar de marfă nr. 7 ORIENT_old

Timp de lectură: 2 minute

În conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 913/2010 al Parlamentului European şi Consiliului, din 22 septembrie 2010, privind reţeaua feroviară europeană pentru un transport de marfă competitiv, gestionarii de infrastructură feroviară sunt obligaţi să stabilească coridoare de transport de marfă în Europa.

Gestionarii de infrastructură ai coridoarelor de transport de marfă trebuie să definească şi să organizeze în comun trase internaţionale prestabilite pentru trenurile de marfă pentru care trebuie să faciliteze timpii de parcurs, frecvenţele, timpii de plecare şi de sosire precum şi rutele potrivite pentru serviciile de transport de marfă în vederea imbunătăţirii competitivităţii serviciilor.

Coridorul feroviar de marfă nr. 7 (Orient) traversează Grecia, Bulgaria, România, Ungaria, Austria, Slovacia şi Cehia şi va deveni operaţional la sfârşitul anului 2013.

 În 16 iunie 2011, la Luxemburg a fost semnat de către miniştrii responsabili din Republica Austria, Republica Bulgaria, Republica Cehia, Republica Elenă, Republica Ungară, România şi Republica Slovacă Memorandum-ul de Înţelegere (MoU) pentru Coridorul Feroviar 7 (Orient). Acesta este primul MoU semnat pentru un coridor înfiinţat prin Regulamentul 913/2010/UE privind reţeaua feroviară europeană pentru transport de marfă competitiv, prin care se stabileşte comitetul executiv al coridorului 7 şi facilitează asumarea angajamentelor între aceste ministere cu scopul implementării sarcinilor şi obiectivelor Regulamentului.

În august 2011 a fost semnat Memorandum-ul de Înţelegere privind constituirea Consiliului de Administraţie al Coridorului feroviar de marfă nr. 7 la nivelul gestionarilor de infrastructură feroviară din ţările traversate de coridor.

Activitatea gestionarilor de infrastructură feroviară şi a organismelor de alocare a capacităţii feroviare de pe coridor este reglementată de următoarele:

 

  • Acordul privind Secretariatul între Gestionarii de Infrastructură Feroviară şi Organismele de Alocare din Republica Cehă, Republica Slovacă, Austria, Ungaria, România, Bulgaria şi Grecia în calitate de membri ai Consiliului de Administraţie al Coridorului de Transport Feroviar de Marfă 7 “Praga-Viena/Bratislava-Budapesta — Bucureşti-Constanţa— Vidin-Sofia-Salonic-Atena”
  • Acordul privind Ghişeul Unic de Coridor între Gestionarii de Infrastructură Feroviară şi Organismele de Alocare din Republica Cehă, Republica Slovacă, Austria, Ungaria, România, Bulgaria şi Grecia în calitate de membri ai Consiliului de Administraţie al Coridorului de Transport Feroviar de Marfă 7 “Praga-Viena/Bratislava-Budapesta — Bucureşti-Constanţa — Vidin-Sofia-Salonic-Atena”
  • Acordul de cooperare incheiat intre Organismele de Reglementare din Statele Membre, cu privire la Coridorul de Transport de Marfa nr. 7: Praga (CZ) – Viena (AT)/Bratislava (SK) – Budapesta (HU) – Bucuresti (RO) – Constanta (RO)/Vidin (BG) – Sofia (BG) – Salonic (EL) – Atena (EL) poate fi consultat pe  site-ul www.consiliulferoviar.ro, la domeniul Publicatii/Acorduri de cooperare.

Invitatie Grupuri consultative

 

Vă rugăm activați JavaScript în browser pentru a utiliza toate funcționalitățile acestui site web apoi reîncărcați pagina.
Skip to content