COMUNICAT DE PRESĂ 02.07.2014

Timp de lectură: 3 minute

Direcţia Relaţii Internaţionale şi Mass-Media

Servciul Relaţii Mass-Media                                                                                     Tel/Fax: 021/317.74.38 Tel.CFR: 122312; 122905

Nr.7/3/182/02.07.2014

 

 

 

COMUNICAT DE PRESĂ

 

CFR SA a desemnat oferta câştigătoare pentru execuţia lucrărilor de reabilitare a podurilor de cale ferată peste Dunăre

 

Bucureşti, 02 iulie 2014

 

Compania Naţională de Căi Ferate “CFR” SA informează că asocierea SC Arcada Company SA – SC Metabet C.F. SA – SC Compania Construcții Feroviare SA este câştigătoarea licitaţiei pentru reabilitarea podurilor de cale ferată peste Dunăre, lucrări care au termen de finalizare 23 de luni de la semnarea contractului.

 

Oferta financiară în valoare de 122.630.482,54 lei, fără TVA, depusă de asocierea SC Arcada Company SA – SC Metabet C.F. SA – SC Compania Construcții Feroviare SA a fost declarată câștigătoare şi consemnată în raportul procedurii, aprobat în data de 19.06.2014, de către reprezentantul legal al autorităţii contractante, semnat şi ştampilat de către MFP – UCVAP cu menţiunea fără observaţii.

 

CFR SA va semna în perioada următoare contractul de lucrări cu asocierea SC Arcada Company SA – SC Metabet C.F. SA – SC Compania Construcții Feroviare SA, în contextul în care până la expirarea termenului legal pentru depunerea contestaţiilor, niciunul dintre ceilalţi 3 ofertanţi nu a depus contestaţie.

 

Vă reamintim faptul că, la licitaţia din 25 februarie 2014, pentru atribuirea contractului Lucrări de reabilitare a podurilor de cale ferată peste Dunăre – km 152+149 și km 165+817, linia CF București –Constanța, au depus oferte 4 agenţi economici:

–          Asocierea SC Arcada Company SA – SC Metabet C.F. SA – SC Compania Construcții Feroviare SA

–          Asocierea SC Strabag SRL – SC Tancrad SRL

–          SC Consinit SRL

–          Asocierea Azvi SA – SC Straco Grup SRL.

 

Criteriul de atribuire a fostpreţul cel mai scăzut, iar sursa de finanţare va fi asiguratădinfonduri de coeziune nerambursabile de la Comisia Europeană în proporţie de 85% şi contribuţia de la bugetul de stat în proporţie de 15%.

 

Compania Naţională de Căi Ferate CFR SA va asigura, prin lucrările de reabilitare demarate, alinierea infrastructurii feroviare din România la paramentri tehnici şi operaţionali de nivel european. Finalizarea cu succes a tuturor proiectelor de modernizare şi reabilitare înseamnă nu numai creşterea siguranţei circulaţiei pe calea ferată şi viteze sporite, dar şi asigurarea interoperabilităţii infrastructurii feroviare publice româneşti cu infrastructura şi sistemele de transport europene.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Compania Naţională de Căi Ferate CNCF „CFR” SA– companie care administrează infrastructura feroviară publică – desfăşoară o activitate de interes public şi contribuie la libera circulaţie a persoanelor, mărfurilor şi a bunurilor în interiorul ţării şi peste graniţă, în condiţii ecologice, eficiente şi de siguranţă.

 

 

Şef serviciu

Oana BRÂNZAN

Vă rugăm activați JavaScript în browser pentru a utiliza toate funcționalitățile acestui site web apoi reîncărcați pagina.
Skip to content