COMUNICAT DE PRESĂ‚ 03.04.2012

Timp de lectură: 2 minute
BIROUL DE PRESĂ‚, INFORMAŢII ȘI RELAŢII CU PUBLICUL
Nr:1/2/114/03.04.2012
Guvernul a adoptat astăzi, prin ordonanţă de urgenţă, conversia în acţiuni a datoriei
Companiei Naţionale de Căi Ferate CFR SA în valoare de 3,9 mld. lei, pe care o înregistrează
la bugetul statului, bugetul asigurărilor sociale şi la bugetele fondurilor speciale.
Ordonanţă de Urgenţă privind conversia în acţiuni a datoriei de 3,9 mld. lei respectă
prevederile Legii 31/1990 şi prevede conversia în acţiuni, a creanţelor principale şi a
accesorilor aferente, inclusiv accesoriile aferente celor stinse cu întârziere, cuvenite bugetului
de stat, bugetului asigurărilor sociale şi bugetelor fondurilor speciale, reprezentând impozite,
taxe, contribuţii şi alte venituri bugetare, individualizate în titluri de creanţă, emise până la
data de 29 februarie 2012, datorate de CFR SA.
C.F.R. SA a înregistrat datorii în valoare de 3,9 mld lei, din care 2,06 mld lei reprezentau
penalităţi şi majorări calculate pentru neplata sau plata cu întârziere a obligaţiilor companiei,
către bugetul general consolidat al statului.
Măsura de conversie în acţiuni a unor sume datorate statului de Compania Naţională de
Căi Ferate CFR SA face parte dintr-un plan complet de măsuri care vizează: redresarea
economico-financiară a companiei care gestionează infrastructura feroviară publică,
prevenirea acumulării de noi datorii către bugetul general consolidat al statului, precum şi
evitarea executării silite a bunurilor deţinute de companie, procedură care ar fi influenţat
negativ buna desfăşurare a activităţii CFR SA şi, implicit, a activităţii operatorilor de
transport feroviar public de călători şi mărfuri.
Compania Naţională de Căi Ferate CFR SA, gestionar al infrastructurii feroviare publice, nu
este inclusă în programul de privatizare a companiilor de stat, ci în programul de optimizare
a activităţii şi eficientizare economică, agreat de FMI, CE, MFP şi MTI, iar prin raportările
de monitorizare (inclusiv EUROSTAT) deficitul lunar şi anual al exerciţiului financiar al
companiei se reflecă în deficitul general al ţării.
 
  Șef birou,

Oana Brânzan
Vă rugăm activați JavaScript în browser pentru a utiliza toate funcționalitățile acestui site web apoi reîncărcați pagina.
Skip to content