COMUNICAT DE PRESĂ‚ 03.08.2009

Nr. 1/2/297/03.08.2009

 

Compania Naţională de Căi Ferate ,,CFR,, SA organizează în data de 06.08.2009, ora 10,00, la sediul Bursei Române de Mărfuri, licitaţie deschisă, urmată de strigare liberă a preţului, pentru închirierea unor secţii de circulaţie aparţinând infrastructurii feroviare neinteroperabile – 34 de secţii de circulaţie din care: 28 de secţii cu transport feroviar de călători sau mixt şi 6 de secţii cu transport de marfă (conform  listei secţiilor de circulaţie din Caietul de sarcini).

 

Documentaţia de licitaţie se poate ridica de la sediul B.R.M., contra sumei de 30 lei/caiet secţie, la care se adaugă TVA.

Tariful de acces la licitaţie este de 300 lei, la care se adugă TVA, şi poate fi achitat la casieria B.R.M.

La licitaţie pot participa persoane juridice române, care au calitatea de operatori de transport feroviar, conform condiţiilor Documentaţiei procedurii.

Criteriul de atribuire este ,,oferta cu cel mai mare preţ,,.

 

Condiţii de participare la licitaţie: cumpărarea caietului de sarcini, achitarea taxelor, garanţia de participare la procedură.

 

Termenul limită pentru depunerea documentaţiei, necesară participării la licitaţie, este 06.08.2009, ora 09,00, la sediul B.R.M. Contractele de închiriere se vor încheia pe o perioadă de 5 ani.

Vă rugăm activați JavaScript în browser pentru a utiliza toate funcționalitățile acestui site web apoi reîncărcați pagina.
Skip to content