COMUNICAT DE PRESĂ‚ 05.05.2010

 

Nr. 1/2/268/05.05.2010
Anunţ licitaţie
 
 
Compania Naţională de Căi Ferate “CFR” SA, prin Sucursala Regională CF Cluj-Napoca, cu sediul înP-ţa Avram Iancu, nr. 17 organizează procedura de licitaţie deschisă, în vederea atribuirii contractului de achiziţie publică pentru lucrarea „consolidare infrastructură pod – refacere prag de fund la pod km 118+532, linia CF 412 Apahida – Baia Mare, între staţiile Surduc – Jibou“.
Graficul de execuţie a lucrării va fi de 12 luni de la data predării amplasamentului. Criteriul de atribuire este preţul cel mai scăzut, iar valoarea estimată a contractului de achiziţie este de 3.300.000 lei
Termenul limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare este 20.05.2010, ora 9.00, deschiderea acestora urmând să aibă loc în aceeaşi zi, la ora 11.00, la Sucursala Regională CF Cluj-Napoca, cu sediul înP-ta Avram Iancu, nr. 17.
Anunţul de participare la procedura de licitaţie deschisă, conţinând informaţii asupra modului de desfăşurare a procedurii şi precizări referitoare la modul de obţinere a documentaţiei de atribuire, precum şi documentaţia de atribuire sunt disponibile în Sistemul Electronic al Achiziţiilor Publice (S.E.A.P.), la adresa www.e-licitatie.ro., cu nr. 99289/04.05.2010 la Sectiunea Documente şi clarificari.
Vă rugăm activați JavaScript în browser pentru a utiliza toate funcționalitățile acestui site web apoi reîncărcați pagina.
Skip to content