COMUNICAT DE PRESĂ‚ 06.10.2010

 

Nr. 1/2/516/06.10.2010
 
 
Compania Nationala de Cai Ferate “CFR” SA organizează licitaţie deschisă în vederea atribuirii contractului de achiziţie publică pentru serviciul „Întocmirea documentaţiilor de cadastru necesare în cadrul proiectelor Phare RO 2005/017-553.04.03 şi Phare Ro 2006/018-147.04.03”.
Întocmirea documentaţiilor de cadastru este necesară pentru intabularea terenurilor aflate pe raza unităţilor administrativ-teritoriale unde se vor desfăşura lucrări în cadrul celor două proiecte, şi anume: Phare RO 2005/017-553.04.03 “Asistenţă tehnică pentru pregătirea unor lucrări de reabilitare poduri şi tuneluri de cale ferată” şi Phare Ro 2006/018-147.04.03 “Îmbunătăţirea siguranţei traficului pe căile ferate române”.
Termen de finalizare a contractului este de 180 de zile de la atribuire, iar criteriul de atribuire va fi oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic. Valoarea estimată a achiziţiei este de 11.220.000lei fără TVA, iar sursa de finanţare este asigurată din fonduri comunitare. Termenul limită pentru primirea ofertelor este 18.11.2010, ora 10.00, deschiderea acestora urmând să aibă loc în aceeaşi zi la ora 11.00, la sediul Companiei Naţionale de Căi Ferate CFR SA.
Anunţul de participare la procedura licitaţie deschisă, conţinând informaţii asupra modului de desfăşurare a procedurii, precum şi documentaţia de atribuire sunt disponibile în Sistemul Electronic al Achiziţiilor Publice (S.E.A.P.), la adresa www.e-licitatie.ro., cu nr. 108861/06.10.2010.
Șef birou,
Oana Brânzan
Vă rugăm activați JavaScript în browser pentru a utiliza toate funcționalitățile acestui site web apoi reîncărcați pagina.
Skip to content