COMUNICAT DE PRESĂ‚ 07.01.2009

Timp de lectură: 2 minute

GUVERNUL ROMÂNIEI

MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII
Direcţia Generală Informare Publică şi Comunicare  
 

În luna decembrie 2008 a fost efectuată plata finală pentru contractul de servicii privind „Proiectarea detaliilor de execuÈ›ie pentru infrastructura feroviară de acces la noul pod peste Dunăre de la Calafat – Vidin”, ce a fost finalizat în luna august 2008.

Contractul este o componentă a Măsurii Ex-ISPA 2001/RO/16/P/PA/008 „AsistenÈ›ă tehnică pentru reabilitarea liniei de cale ferată de la graniÈ›a ungară până la Simeria localizată în judeÈ›ele Arad È™i Hunedoara È™i studiile adiacente”. 
 

Valoarea totală a acestuia a fost de 395.000 Euro (exclusiv TVA), din care 296.250 Euro reprezintă sprijinul financiar nerambursabil acordat de Comisia Europeană prin Facilitatea ex-ISPA. 
 

Principalele obiective ale contractului sunt:

  • Elaborarea detaliilor de execuÈ›ie pentru lucrările de reabilitare È™i modernizare a secÈ›iunii de cale ferată având drept scop atingerea vitezelor de 160 km/h pentru trenurile de călători È™i 120 km/h pentru trenurile de marfă;
  • Îndeplinirea cerinÈ›elor acordului european pentru marile linii internaÈ›ionale de cale ferată (AGC) È™i ale acordului european privind marile linii de transport internaÈ›ional combinat È™i instalaÈ›ii conexe (AGTC);
  • Integrarea reÈ›elei feroviare române în reÈ›eaua europeană de transport.

 
 

Contractul a fost atribuit în data de 29 august 2007 consorÈ›iului OBERMEYER PLANEN & BERATEN GmbH/OPB, Germania, în urma desfăşurării unei licitaţii internaţionale deschise È™i a urmărit proiectarea detaliilor de execuÈ›ie È™i documentele de licitaÈ›ie pentru întreaga infrastructură feroviară de acces de pe partea românească în vederea construirii celui de-al doilea pod peste Dunăre planificat la Calafat – Vidin.  
 

Persoane de contact:

Tiberiu Angelescu – Director General Adjunct CNCF „CFR” S.A., fax: 021 312.30.59

Vă rugăm activați JavaScript în browser pentru a utiliza toate funcționalitățile acestui site web apoi reîncărcați pagina.
Skip to content