COMUNICAT DE PRESĂ‚ 10.04.2012

Timp de lectură: 2 minute
OCSM-CM-AFER
SR EN ISO 9001:2008
Certificat SMC Nr. 301
BIROUL DE PRESĂ‚, INFORMAŢII ȘI RELAŢII CU PUBLICUL
MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII
COMPANIA NAŢIONALĂ‚ DE CĂ‚I FERATE „CFR” -S.A.
BUCUREȘTI, ROMÂNIA
Registrul Comerţului J/40/9774/1998, CUI: R 11054529
Bucureşti, Bd. Dinicu Golescu nr.38, sect.1, cod poştal: 010873
Tel: 004-(021) 319 24 00 Fax: 004-(021) 319 24 01, CFR 122001
Compania Naţională de Căi Ferate “CFR” SA vă informează că trenurile care circulă
pe relaţiile Bucureşti – Constanţa (şi retur) şi Bucureşti – Braşov (şi retur) înregistrează
întârzieri în grafic, deoarece în această perioadă se desfăşoară lucrări pentru înlocuirea
componentelor feroviare sustrase în mod repetat de persoane necunoscute, şi de remediere a
defecţiunilor survenite la instalaţiile de dirijare a traficului, în urma savârşirii acestor acţiuni
infracţionale.
Echipele de intervenţie vor desfăşura şi în perioada următoare lucrări de reparaţii la
infrastructura feroviară şi de înlocuire a elementelor sustrase, astfel încât circulaţia trenurilor
să de desfăşoare în condiţii de siguranţă.
Reamintim că achiţionarea materialelor feroase şi neferoase utilizate în activitatea
feroviară este interzisă şi constituie contravenţie sancţionată cu amendă de la 20.000 lei la
40.000 lei, potrivit OUG 31/2011, iar cei care vor săvârşi această contravenţie vor achita, pe
lângă amenda contravenţională, şi un tarif cu titlu de tarif de despăgubire, în cuantum egal cu
valoarea elementelor feroviare în cauză, şi a manoperei aferente.
Compania Naţională de Căi Ferate „CFR” SA cere scuze pasagerilor pentru
disconfortul creat de aceste acţiuni de sustragere a componentelor feroviare, care de altfel
produc şi perturbaţii majore în circulaţia şi manevra trenurilor, şi îi asigură că toate măsurile
operative întreprinse au ca principal scop derularea circulaţiei în condiţii de siguranţă şi fără
întârzieri.
Șef birou,
Oana Brânzan
Vă rugăm activați JavaScript în browser pentru a utiliza toate funcționalitățile acestui site web apoi reîncărcați pagina.
Skip to content