COMUNICAT DE PRESĂ‚ 10.09.2012

Timp de lectură: 7 minute

 BIROUL DE PRESĂ‚, INFORMAŢII ȘI RELAŢII CU PUBLICUL

Nr:1/2/283/11.09.2012
 
COMUNICAT DE PRESĂ‚
 
22 de şantiere feroviare deschise la nivel naţional pentru lucrări de reabilitare şi
 
modernizare a infrastructurii – 204,8 Km linie dublă, 14 gări şi 5 tuneluri
 
Bucureşti, 11 septembrie 2012
 
CNCF “CFR” SA informează că în prezent, la nivel naţional, se desfăşoară lucrări de
 
reabilitare şi modernizare a infrastructurii feroviare pe şase tronsoane feroviare (204,8
 
Km cale dublă), în 14 staţii de cale ferată şi 5 tuneluri feroviare, aflate pe Coridorul IV
 
paneuropean.
 
Valoarea totală a contractelor semnate pentru execuţia lucrărilor de reabilitare şi
 
modernizare a infrastructurii feroviare şi supervizare, aferente proiectelor din POS-T
 
2007-2013, se ridică la 5.869.700.020,91 lei, contribuţia CE fiind de 85%, prin Fondul de
 
Coeziune, respectiv 69,25%, prin fonduri nerambursabile, şi Buget de stat cu o cotă de
 
15%, respectiv 30,75%.
 
Valoarea investiţiilor alocate de CFR SA, pentru proiectele POS-T, în primele nouă luni ale
 
acestui an se ridică la 876.904.394,94 lei.
 
Valoarea plăţilor efectuate de CFR SA în perioada 2009-2012, pentru proiectele din cadrul
 
POS-T, este de 878.600.552,64 lei, din care 876.904.394,94 lei reprezintă investiţiile
 
alocate în perioada ianuarie-septembrie 2012 şi 1.696.157,70 lei plăţi efectuate în perioada
 
ianuarie 2009-decembrie 2011.
 
Lucrările de reabilitare şi modernizare a infrastructurii feroviare, aflate în curs de execuţie
 
pe cele 22 de şantiere feroviare, urmează a fi finalizate în perioada 2013-2015 şi au drept
 
scop creşterea vitezei de circulaţie a trenurilor, sporirea gradului de siguranţă şi de confort, şi
 
reducerea timpului de călătorie.
 
Lucrări de reabilitare şi modernizare aflate în curs de execuţie, aferente proiectelor din
programul POS-T:
 
Proiect pilot operaţional pentru un sistem ETCS/ERTMS nivel 2 (37 Km)
Descriere: un nou sistem de semnalizare feroviară ERTMS/ETCS nivelul 2 pe secţiunea
de cale ferată, în lungime de 37 de km, dintre Buftea şi Brazi. Linia pilot trece prin staţiile
Buftea, Periş, Crivina şi Brazi.
Termen de finalizare: 2014
Contractor: consorţiul de firme Thales (Germania) – Thales (România) – Siemens
(România) – Nokia Siemens (Finlanda) – Nokia Siemens (România).
Sursa de finanţare: Comisia Europeană (85%), prin Fondul de Coeziune, şi de Guvernul
României (15 %), cu fonduri de la bugetul de stat.
 
Reabilitarea liniei de CF Frontiera – Curtici – Simeria, tronsonul 1: Frontiera – Curtici –
Arad – km.614 (41,185 Km), judeţul Arad
Termen de finalizare: 2014
Contractor: ALSTOM TRANSPORT S.A – Swietelsky Bau Gesell Sachaft m.b.H – Astaldi
S.p.A – Euro Construct Trading’98 S.R.L – Dafora S.A
Sursa de finanţare: Comisia Europeană (85%), prin Fondul de Coeziune şi de Guvernul
României (15%) cu fonduri de la bugetul de stat.
 
Execuţia lucrărilor de construcţii şi instalaţii (exclusiv ERTMS, GSM-R, Centralizarea
electronică), pe tronsonul Vinţu de Jos – Coşlariu (35,4 Km) (Secţiunea 3: Coşlariu-Simeria)
Termen de finalizare: 2014
Contractor: IMPRESA PIZZAROTI&CS.p.a.
Sursa de finanţare: Comisia Europeană (85%), prin Fondul de Coeziune şi de Guvernul
României (15%) cu fonduri de la bugetul de stat.
 
Execuţia lucrărilor de construcţii şi instalaţii (exclusiv ERTMS, GSM-R, centralizare
electronică) pe tronsoanele Coşlariu – Micăsasa, Aţel – Micăsasa, Aţel – Sighişoara
(Secţiunea 2: Coşlariu – Sighişoara) – 91,3 km
 
Tronsonul Coşlariu – Micăsasa (36,6 km)
Termen de finalizare: 2015
Contractor: AKTOR – ARCADA.
Sursa de finanţare: Comisia Europeană (85%), prin Fondul de Coeziune şi de Guvernul
României (15%) cu fonduri de la bugetul de stat.
 
Tronsonul Aţel – Micasasa (29,6 km)
Termen de finalizare: 2015
Contractor: Asocierea FCC CONSTRUCCIÓN SA – Alpine Bau GmbH – SC Azvi SA –
Straco Grup SRL
Sursa de finanţare: Comisia Europeană (85%), prin Fondul de Coeziune şi de Guvernul
României (15%) cu fonduri de la bugetul de stat.
 
Tronsonul Aţel – Sighişoara (25,06 Km)
Termen de finalizare: 2015
Contractor: Asocierea FCC CONSTRUCCIÓN SA – Alpine Bau GmbH – SC Azvi SA
Sursa de finanţare: Comisia Europeană (85%), prin Fondul de Coeziune şi de Guvernul
României (15%) cu fonduri de la bugetul de stat.
 
Reabilitare 5 tuneluri de cale ferată aflate pe raza Centrelor de Reparaţii, Exploatare şi
Întreţinere Regionale Braşov şi Timişoara
Contractor: ambele contracte semnate cu consorţiul de firme Swietelsky CF SRL – SOPMET
SA – DAFORA SA.
Sursa de finanţare: Comisia Europeană, cu fonduri nerambursabile, în proporţie de 69.25%
şi de Guvernul României, cu fonduri de la bugetul de stat, în proporţie de 30.75%.
Termen de finalizare: decembrie 2012
Cele două contracte prevăd lucrări de reabilitare a 5 tuneluri de cale ferată aflate pe raza a
două sucursale teritoriale feroviare:
Centrul de Reparaţii, Exploatare şi Întreţinere Regionale Braşov – lotul I:
– tunel km 37+857-37+329, linia CF Braşov – Podu Olt (Dealul Negru)
– tunel km 128+365-129+582, linia CF Adjud – Siculeni (Ciumani)
– tunel km 208+743-209+137, linia CF Braşov – Deda (Sălard)
Centrul de Reparaţii, Exploatare şi Întreţinere Regionale Timişoara – lotul II:
– tunel km 446+811 – 447+080, linia CF Orşova – Timişoara (Feneş)
– tunel km 63+315- 63+407, linia CF Simeria – Petroşani (Vf. Tătarului)
 
Modernizarea unor staţii de cale ferată: Slatina, Râmnicu Vâlcea, Reşiţa Sud, Zalău,
Bistriţa N, Giurgiu Oraş, Slobozia Veche, Călăraşi Sud, Botoşani, Piatra Neamţ, Vaslui,
Brăila, Sf. Gheorghe, Piteşti
Sursa de finanţare: Comisia Europeană, cu fonduri nerambursabile, în proporţie de 69,25%
şi de Guvernul României, cu fonduri de la bugetul de stat, în proporţie de 30,75%.
Lucrările de modernizare au drept scop îmbunătăţirea condiţiilor de exploatare a staţiilor şi
asigurarea serviciilor pentru călători conform standardelor europene, fiind respectate normele
UIC 413 şi 140, care prevăd, în general, următoarele lucrări:
consolidarea clădirii de călători;
recompartimentarea spaţiilor clădirii de călători;
refacerea finisajelor interioare şi exterioare;
refacerea peroanelor, copertinelor, tunel pietonal/treceri la nivel;
refacerea dispozitivului de linii;
refacerea completă a instalaţiilor sanitare, electrice, termice şi de
telecomunicaţii;
sistematizarea pieţei gării.
 
Compania Naţională de Căi Ferate CFR SA informează că lucrările de reabilitare pe cei
204,8 km de cale ferată dublă se execută prin închiderea alternativă a celor două fire
de circulaţie, publicul călător fiind rugat ca înainte de efectuarea călătoriei să solicite
informaţii despre graficul de circulaţie a trenurilor în staţiile şi agenţiile CFR locale sau la
numărul de telefon 021/9521.
 
 
Totodată, CFR SA cere scuze publicului călător pentru eventualele modificări/întârzieri care
se pot înregistra în graficul de circulaţie a trenurilor şi îi asigură că lucrările de reabilitare a
infrastrcucturii feroviare au drept scop creşterea vitezei de circulaţie a trenurilor şi implicit,
reducerea timpului de călătorie, precum şi sporirea gradului de siguranţă şi de confort.
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
 
Compania Naţională de Căi Ferate „CFR” SA – companie care administrează infrastructura
 
feroviară publică – desfăşoară o activitate de interes public şi contribuie la libera circulaţie a
 
persoanelor, mărfurilor şi a bunurilor în interiorul ţării şi peste graniţă, în condiţii ecologice,
 
eficiente şi de siguranţă.
 
Șef birou,
Oana Brânzan
Vă rugăm activați JavaScript în browser pentru a utiliza toate funcționalitățile acestui site web apoi reîncărcați pagina.
Skip to content