COMUNICAT DE PRESĂ‚ 11.07.2012

Timp de lectură: 2 minute

 BIROUL DE PRESĂ‚, INFORMAŢII ȘI RELAŢII CU PUBLICUL

Nr:1/2/216/11.07.2012

 

Lucrări de reparaţii la podul feroviar situat pe linia CF Filiaşi – Livezeni

 

Bucureşti, 11 iulie 2012

 

Compania Natională de Cai Ferate “CFR” SA organizează licitaţie deschisă pentru efectuarea lucrărilor de reparaţii la podul de la Km 48+727, situat pe linia CF Filiaşi – Livezeni. Valoarea totală estimată a lucrărilor este de 4.420.587 lei, fără TVA, iar sursa de finanţare este asigurată din fonduri de la bugetul de stat.

 

Lucrările de reparaţii la podul feroviar dintre staţiile Cărbuneşti – Pojogeni, la Km 48+727, au drept scop desfăşurarea traficului feroviar în condiţii normale de exploatare, prin conservarea proprietăţilor de rezistenţă şi stabilitate a podului. S-au prevăzut lucrări de reparaţii la infrastructura şi suprastructura podului, corelate cu lucrări de amenajare a albiei pârâului Blahniţa, precum şi lucrări conexe de protecţie a instalaţiilor feroviare în zona podului.

 

Durata de valabilitate a contractului este de 12 luni de la atribuire, iar criteriul de atribuire este preţul cel mai scăzut. Valoarea estimată a achiziţiei este de 4.420.587 lei, fără TVA, iar sursa de finanţare este asigurată din fonduri de la bugetul de stat. Termenul limită pentru primirea ofertelor este 24.07.2012, ora 10.00, deschiderea acestora urmând să aibă loc în aceeaşi zi la ora 11.00, la sediul Sucursalei CREIR Craiova.

 

Anunţul de participare la procedura licitaţie deschisă, conţinând informaţii asupra modului de desfăşurare a procedurii, precum şi documentaţia de atribuire, sunt disponibile în Sistemul Electronic al Achiziţiilor Publice (S.E.A.P.), la adresa www.e-licitatie.ro., cu nr. 137141.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Compania Naţională de Căi Ferate „CFR” SA – companie care administrează infrastructura feroviară publică – desfăşoară o activitate de interes public şi contribuie la libera circulaţie a persoanelor, mărfurilor şi a bunurilor în interiorul ţării şi peste graniţă, în condiţii ecologice, eficiente şi de siguranţă.

 

 

Șef birou,

Oana Brânzan 

Vă rugăm activați JavaScript în browser pentru a utiliza toate funcționalitățile acestui site web apoi reîncărcați pagina.
Skip to content