COMUNICAT DE PRESĂ‚ 11.10.2013

MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII COMPANIA NAŢIONALĂ‚ DE CĂ‚I FERATE “CFR” – S.A. SUCURSALA CENTRUL REGIONAL DE EXPLOATARE, INTRETINERE SI REPARATII CF CRAIOVA Cod 200646, CRAIOVA, B-dul. Decebal nr. 1, ROMÂNIA Tel/Fax: 0351-403282 ,Tel.CFR 92-123120 /123098 Registrul Comerţului J40/9774/1998,CUI RO:11054529 SERVICIU COMERCIAL- Birou Achiziţii Publice NR.93/822/2013 COMUNICAT DE PRESĂ‚ Anunţ Compania Nationala de Cai Ferate “œCFR” SA, prin Sucursala Centrul Regional de Exploatare, Intretinere si Reparatii CF Craiova, cu sediul în Bulevardul Decebal nr. 1, Localitatea Craiova, cod postal 200646, organizeaza procedura de licitaţie deschisă, în vederea atribuirii contractului de furnizare produse având ca obiect Traverse normale de lemn impregnate cu creozot ecologic tip C , cod CPV 34947100-8. Durata contractului va fi de 60 zile, iar criteriul de atribuire este preţul cel mai scăzut. Valoarea estimată a achizitiei este de 130.000 lei fără TVA, sursa de finanţare – fonduri proprii. Termenul limită pentru primirea ofertelor este 30.10.2013 ora 10.00, deschiderea acestora urmând să aibă loc în aceeaşi zi la ora 11.00, la sediul Sucursalei Centrul Regional de Exploatare, Intretinere si Reparatii CF Craiova, B-dul Decebal nr. 1, Biroul Achiziţii Publice, cam. 204. Anunţul de participare la procedura licitaţie deschisă, conţinând informaţii asupra modului de desfăşurare a procedurii, precum şi documentaţia de atribuire sunt disponibile în Sistemul Electronic al Achiziţiilor Publice (S.E.A.P.), la adresa www.e-licitatie.ro., cu nr. 147169/10.10.2013. DIRECTOR, Ing. Gheorghe POPA INGINERU ȘEF BIROU ACHIZIŢII PUBLICE, Ing. Viorel Răduţ

Vă rugăm activați JavaScript în browser pentru a utiliza toate funcționalitățile acestui site web apoi reîncărcați pagina.
Skip to content