COMUNICAT DE PRESĂ‚ 12.10.2010

 

Nr. 1/2/517/07.10.2010
 
 
Compania Naţională de Căi Ferate “CFR” SA, prin Sucursala Regională CF Iaşi a atribuit,în urma procedurii deachiziţie prin negociere cu publicarea prealabilă a unui anunţ de participare, contractul de lucrări pentru „Reparaţia terasamentului pentru înlăturarea efectelor produse de calamităţile naturale pe secţia feroviară Ploieşti – Vicşani, între statiile Suceava Nord – Dorneşti” (proiectare şi execuţie).
Contractul de proiectare şi execuţie lucrări a fost atribuit asocierii SC Arcada Company SA Galaţi (32%), SC Swietelsky Constructii Feroviare (30%), Compania Construcţii Feroviare SA Câmpulung Moldovenesc (30%) şi SC ISPCF SA (8%). Oferta depusă de SC Arcada Company – Swietelsky Construcţii Feroviare – Compania Construcţii Feroviare SA Câmpulung Moldovenesc – ISPCF Bucuresti a fost desemnată câştigătoare, cu preţul de 8.771.915 lei, fără TVA, sursa de finanţare fiind asigurată din fonduri de la bugetul de stat. Valoarea estimată a achiziţiei era de 8.871.000lei fără TVA.
Anunţul de atribuire a fost publicat în Sistemul Electronic al Achiziţiilor Publice (S.E.A.P.), la adresa www.e-licitatie.ro., cu nr. 93003/12.10.2010.
Reamintim că procedura de achiziţie prin negociere cu publicarea prealabilă a unui anunţ de participare a avut loc la sediul Sucursalei Regionale CF Iaşi în data de 23.09.2010, iar criteriul de atribuire a fost oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic. Termenul limită de finalizare a lucrărilor este de 11.11.2010.
Șef birou,
Oana Brânzan
Vă rugăm activați JavaScript în browser pentru a utiliza toate funcționalitățile acestui site web apoi reîncărcați pagina.
Skip to content