COMUNICAT DE PRESĂ‚ 13.12.2010

Timp de lectură: 4 minute

 

Nr. 1/2/659/13.12.2010
 
 
Compania Natională de Căi Ferate “CFR” SA organizează în primele două luni ale anului 2011 licitaţii deschise, în vederea atribuirii a trei contracte de achiziţie publică pentru:
1.                           Servicii de consultanţă şi continuarea supervizării lucrărilor de reabilitare pe secţiunea de cale ferată Câmpina – Predeal
2.                           Servicii de consultanţă şi supervizare a lucrărilor de modernizare a staţiilor CF Slatina, Râmnicu Vâlcea şi Reşiţa Sud
3.                           Lucrări de modernizare a staţiilor de cale ferată Slatina, Râmnicu Vâlcea şi Reşiţa Sud
 
1. Licitaţia pentru atribuirea contractuluiServicii de consultanţă şi continuarea supervizării lucrărilor de reabilitare pe secţiunea de cale ferată Câmpina – Predeal, se va desfăşura în data de 25.01.2011, ora 11.30 la sediul Companiei Naţionale de Căi Ferate CFR SA, ofertele putând fi depuse la sediul autorităţii până în ziua desfăşurării procedurii, la ora 10.30.Perioada de valabilitate a contractului va fi de 3 ani (din care 2 ani perioada de garanţie) de la atribuire, iar criteriul de atribuire este oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economiccu o proporţie de 70% pentru propunerea tehnică şi 30% componenta financiară. Valoarea estimată a achiziţiei este de 13.560.750lei fără TVA, iar sursa de finanţare este asigurată din fonduri de la bugetul de stat.
Anunţul de participare la procedura licitaţie deschisă, conţinând informaţii asupra modului de desfăşurare a procedurii, precum şi documentaţia de atribuire sunt disponibile în Sistemul Electronic al Achiziţiilor Publice (S.E.A.P.), la adresa www.e-licitatie.ro., cu nr. 112721/11.12.2010.
 
2. Licitaţia pentru atribuirea contractului Servicii de consultanţă şi supervizare a lucrărilor de modernizare a staţiilor CF Slatina, Râmnicu Vâlcea şi Reşiţa Sud, se va desfăşura în data de 01.02.2011, ora 11.00 la sediul Companiei Naţionale de Căi Ferate CFR SA, ofertele putând fi depuse la sediul autorităţii până în ziua desfăşurării procedurii, la ora 10.30.Durata contractului va fi de 49 de luni de la atribuire (din care o lună perioadă de preconstrucţie, iar 24 de luni perioada de garanţie), iar criteriul de atribuire este oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economiccu o proporţie de 70% pentru preţ şi 30% pentru propunerea tehnică. Valoarea estimata a achiziţiei este de 3.840.548lei fără TVA, iar sursa de finanţare este asigurată din fonduri comunitare, în proporţie de 69.25%şi fonduri de la bugetul de stat, în proporţie de 30.75%.
Anunţul de participare la procedura licitaţie deschisă, conţinând informaţii asupra modului de desfăşurare a procedurii, precum şi documentaţia de atribuire sunt disponibile în Sistemul Electronic al Achiziţiilor Publice (S.E.A.P.), la adresa www.e-licitatie.ro., cu nr. 112731/11.12.2010.
 
3. Licitaţia pentru atribuirea contractului Lucrări de modernizare a staţiilor de cale ferată Slatina, Râmnicu Vâlcea şi Reşiţa Sud, se va desfăşura în data de 03.02.2011, ora 10.30 la sediul Companiei Naţionale de Căi Ferate CFR SA, ofertele putând fi depuse la sediul autorităţii până în ziua desfăşurării procedurii, la ora 10.00.Durata de execuţie a lucrărilor va fi de 2 ani de la atribuirea contractului, iar criteriul de atribuire este oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economiccu o proporţie de 80% pentru componenta financiară şi 20% pentru propunerea tehnică. Valoarea estimată a achiziţiei este de 73.767.396lei fără TVA, iar sursa de finanţare este asigurată din fonduri comunitare, în proporţie de 69.25%şi fonduri de la bugetul de stat, în proporţie de 30.75%.
Anunţul de participare la procedura licitaţie deschisă, conţinând informaţii asupra modului de desfăşurare a procedurii, precum şi documentaţia de atribuire sunt disponibile în Sistemul Electronic al Achiziţiilor Publice (S.E.A.P.), la adresa www.e-licitatie.ro., cu nr. 112815/11.12.2010.
 
 
 
 
Vă rugăm activați JavaScript în browser pentru a utiliza toate funcționalitățile acestui site web apoi reîncărcați pagina.
Skip to content