COMUNICAT DE PRESĂ‚ 14.01.2011

Timp de lectură: 2 minute

 

Nr. 1/2/13/14.01.2011
COMUNICAT DE PRESĂ‚
14.01.2011
 
Compania Natională de Căi Ferate “CFR” SA organizează pe 10 marite licitaţie deschisă în vederea atribuirii contractului Lucrări de modernizare în staţiile de cale ferată Zalău şi Bistriţa. Valoarea estimată a lucrărilor este de 91.987.445 lei (fără TVA), iar termenul de finalizare va fi de 2 ani de la atribuirea contractului.
Lucrările sunt finanţate din fonduri nerambursabile de la Comisia Europeana prin FEDR (69,25%) şi de la bugetul de stat (30,75%). În alegerea ofertei câştigătoare preţul va avea o pondere de 80%, iar propunerea tehnică de 20%. Anunţul de participare la procedura licitaţie deschisă, conţinând informaţii asupra modului de desfăşurare a procedurii, precum şi documentaţia de atribuire sunt disponibile în Sistemul Electronic al Achiziţiilor Publice (S.E.A.P.), la adresa www.e-licitatie.ro., cu nr. 113963/14.01.2011.
Menţionăm că staţiile CF Zalău şi Bistriţa sunt incluse, alături de alte 14 staţii de cale ferată, în programul “Modernizarea unor staţii de cale ferată importante din România”, program care se va realiza cu finanţare de la Fondul European de Dezvoltare Regională şi de la Bugetul de Stat.
Vă reamintim că procedurile de licitaţii deschise pentru atribuirea contractelor de lucrărilor în cele 16 staţii feroviare incluse în programul “Modernizarea unor staţii de cale ferată importante din România” vor avea locpe 3 februarie a.c. când se va desfăşura procedura de licitaţie deschisă în vederea atribuirii contractelor de lucrări în staţiile CF Slatina, Râmnicu Vâlcea şi Reşiţa Sud, în zilele de 10, 15, 17, 21 şi 24 marite se vor organiza licitaţii deschise pentru atribuirea contractelor de lucrări în staţiile Zalău, Bistriţa, Sfântu Gheorghe, Târgu Mureş, Piteşti, Giurgiu Oraş, Slobozia Veche, Călăraşi Sud, Botoşani, Vaslui, Piatra Neamţ şi Brăila, urmând ca tot în acest an să fie organizată licitaţia şi pentru staţia CF Alexandria.
 
 
Șef birou,
Oana Brânzan
Vă rugăm activați JavaScript în browser pentru a utiliza toate funcționalitățile acestui site web apoi reîncărcați pagina.
Skip to content