COMUNICAT DE PRESĂ‚ 15.03.2010

Timp de lectură: 2 minute

Nr. 1/2/157/15.03.2010 
 

    COMUNICAT DE PRESĂ‚ 
 

      Compania Naţională de Căi Ferate „CFR” SA informează că în cursul anului 2009 au fost înregistrate 1.335 cazuri de furturi de componente din infrastructura feroviară publică, care au provocat pagube în valoare totală de 10.025.951,34 lei companiei, conform tabelului de mai jos: 
 

      

Nr

crt

Elemente ale

Infrastructurii

Număr cazuri Valoarea pagubelor (RON)
01.01.2009-31.12.2009 01.01.2009-31.12.2009
1. Instalaţii 1100 3807486,33
2. Linii 235 6218465,01
TOTAL REŢEA C.F.R  
1335
 
10025951,34

 

      Elementele sustrase reprezintă material mărunt de cale (buloane orizontale şi verticale, tirfoane, plăci metalice de prindere a şinei de traverse), traverse de lemn, şine CF, contraşine, eclise metalice de prindere a şinelor, unităţi luminoase corespunzătoare semnalelor de circulaţie şi manevră, picheţi cu echipament şi aparataj, cabluri de alimentare şi de dependenţă a instalaţiilor de semnalizare şi dirijare a circulaţiei feroviare, cabluri de telecomunicaţii etc.

      Acţiunile de sustragere a elementelor infrastructurii feroviare au vizat şi depozitele aflate de-a lungul căii ferate, cele de pe liniile CF închise, dar şi depozitele aflate pe liniile de manevră sau cele deschise circulaţiei trenurilor.

      Majoritatea cazurilor de sustrageri şi distrugeri ale elementelor feroviare au pus în pericol siguranţa circulaţiei feroviare şi au provocat mari întârzieri în traficul feroviar.

      Menţionăm că CNCF ”CFR” S.A informează şi avizează în scris organele abilitate despre toate cazurile de distrugeri şi sustrageri de componente feroviare, provocate zilnic de răufăcători, pe infrastructura feroviară publică.  
 

Vă rugăm activați JavaScript în browser pentru a utiliza toate funcționalitățile acestui site web apoi reîncărcați pagina.
Skip to content