COMUNICAT DE PRESĂ‚ 15.03.2012

Timp de lectură: 2 minute
BIROUL DE PRESĂ‚, INFORMAŢII ȘI RELAŢII CU PUBLICUL
Nr:1/2/99/15.03.2012
Compania Nationala de Cai Ferate “CFR” SA informează că, în urma licitaţiei
publice, desfăşurată joi 15.03.2012, la Bursa Română de Mărfuri, au fost adjudecate 7
secţii CF de pe raza Sucursalei Teritoriale CREIR Craiova, care aparţin infrastructurii
feroviare neinteroperabile.
Grupa II (CREIR Craiova), care cuprinde secţiile CF Cărbuneşti – Albeni, Amaradia
– Bârseşti, Băbeni – Berbeşti – Alunu, Argeşelu – Câmpulung – Goleşti, Vâlcele – Curtea
de Argeş, Roşiori – Turnu Măgurele Port, Golenţi – Poiana Mare, a fost adjudecată de
operatorul economic/gestionarul de infrastructură RC-CF Trans SR. Valoarea
contractului de închiriere, stabilită în urma licitaţiei publice, este de 1.965.500 lei/an,
fără TVA.
Durata de valabilitate a contractului de închiriere este de 4 ani, iar criteriul de selecţie,
a celei mai bune oferte, a fost chiria cea mai mare şi preluarea în cel mai scurt timp de
la adjudecare. Operatorul economic (gestionar de infrastructură), desemnat câştigător,
este obligat să preia şi personalul CFR existent sau care îşi desfăşoară activitatea pe secţia
sau grupul de secţii aferent necesar pentru asigurarea pachetului minim social existent la
momentul închirierii, în conformitate cu prevederile legislative.
Pentru următoarele grupe de secţii CF, neadjudecate astăzi, procedura de închiriere se
va repeta:
Secţii neinteroperabile aflate pe raza sucursalei teritoriale CREIR Bucureşti:
Ploieşti Crâng – Ploieşti Vest; Ploieşti Vest – Târgovişte Nord – Fieni – Pietroşiţa; Diteşti –
Gura Palăngii; I.L. Caragiale – Diteşti; Buda – Slanic; Ploieşti Nord – Măneciu.
Secţii neinteroperabile aflate pe raza sucursalei teritoriale CREIR Timişoara:
Oraviţa – Anina; Oraviţa – Iam.
Secţii neinteroperabile aflate pe raza sucursalei teritoriale CREIR Braşov: Sebeş
Alba – Petreştii de Pădure
Secţii neinteroperabile aflate pe raza sucursalei teritoriale CREIR Iaşi: Dorneşti –
Gura Putnei – Putna; Dornişoara – Floreni; Gura Humorului – Dărmăneşti; Crasna – Huşi.
CNCF “CFR” SA are posibilitatea să ofere în regim de închiriere – prin licitaţii
publice la Bursa Română de Mărfuri -, secţiile de circulaţie aparţinând infrastructurii
feroviare neinteroperabile către operatori economici, conform prevederilor HG 643/2011.
Închirierea unor părţi din infrastructura feroviară neinteroperabilă reprezintă unul din
angajamentele incluse în programul de eficientizare a sistemului feroviar, care vizează
reducerea cheltuielilor şi a activităţilor neprofitabile.
Prin programul de eficientizare a activităţii CNCF “CFR” SA urmăreşte respectarea
angajamentelor Guvernului României cuprinse în Scrisoarea de Intenţie, semnată cu Fondul
Monetar Internaţional şi Memorandumul de Înţelegere cu Uniunea Europeană.
Șef birou,
Oana Brânzan
Vă rugăm activați JavaScript în browser pentru a utiliza toate funcționalitățile acestui site web apoi reîncărcați pagina.
Skip to content