COMUNICAT DE PRESĂ‚ 15.11.2011

Timp de lectură: 2 minute

BIROUL DE PRESĂ‚, INFORMAŢII ȘI RELAŢII CU PUBLICUL

Nr:1/2/498/15.11.2011

 

 

 

COMUNICAT DE PRESĂ‚

15.11.2011

 

Compania Natională de Căi Ferate “CFR” SA a semnat contractul pentru Implementarea proiectului pilot operaţional ETCS/ERTMS, nivel 2 (Proiectare, execuţie lucrări şi punere în funcţiune) pe tronsonul Buftea – Crivina (38 Km), cu consorţiul de firme Thales (Germania) – Thales (România) – Siemens (România) – Nokia Siemens (Finlanda) – Nokia Siemens (România).

 

Valoarea contractului este de 161.946.080,41 lei, fără TVA, iar durată de valabilitate este de 54 de luni, din care 24 luni  pentru lucrări de proiectare, execuţie lucrări şi punere în funcţie), la care se adaugă 30 de luni perioadă de garanţie.

Implementarea sistemului pilot operaţional ETCS/ERTMS, nivel 2 este primul proiect major finanţat din fonduri europene, prin programul POS-T 2007-2013, aprobat de Comisia Europeană şi contractat de CFR SA.

Sursa de finanţare este asigurată de Comisia Europeană (85%), prin Fondul de Coeziune, şi de Guvernul României (15 %), cu fonduri de la bugetul de stat.

Proiectul pilot ETCS/ERTMS (de management al traficului feroviar), nivel 2 are ca principal scop întocmirea unui set de reguli de operare din punct de vedere tehnic şi comercial, conform normelor europene. Acest set de reguli de operare, împreună cu echipamentele speciale montate în cale, vor constitui baza de implementare a sistemului ETCS/ERTMS, nivel 2 pe tot Coridorul IV paneuropean.

Principalele beneficii ale sistemului pilot ETCS/ERTMS, nivel 2, sunt următoarele:

–          îmbunătăţirea siguranţei circulaţiei;

–          creşterea capacităţii de transport;

–          creşterea vitezei de circulaţie.

Prin utilizarea sistemului ETCS/ERTMS nivel 2 se asigură un grad de siguranţă mult crescut faţă de sistemul clasic (INDUSI) sau aplicaţiile ETCS/ERTMS de nivel 1, fără transmisii de date.

Sistemul ETCS/ERTMS nivel 2 implică utilizarea sistemului ETCS, a instalaţiilor de centralizare electronică (CE), a blocului de linie automat electronic integrat (BLAI) şi a sistemului GSM-R. Sistemul GSM-R asigură transmisii de date în mod continuu între toate componentele aplicaţiilor de siguranţa circulaţiei, inclusiv OBU (On Board Unit – echipamentele îmbarcate pe locomotivă). Acest lucru oferă posibilitatea informării în mod continuu a OBU asupra stării echipamentelor din cale. Ceea ce trebuie menţionat aici este faptul că factorul uman nu este implicat în acest proces de siguranţă. Factorul uman doar dublează sistemele de siguranţă, dar factorul primordial îl reprezintă aplicaţia ETCS/ERTMS.

 

 

 

 

 

 

Data întocmirii: 15.11.2011

Șef birou,

Oana Brânzan

Vă rugăm activați JavaScript în browser pentru a utiliza toate funcționalitățile acestui site web apoi reîncărcați pagina.
Skip to content