COMUNICAT DE PRESĂ‚ 17.03.2010

Timp de lectură: 3 minute

Nr. 1/2/165/17.03.2010

 

Compania Naţională de Căi Ferate “CFR” SA, prin Sucursala Regională CF Galaţi, cu sediul în Str. Domnească nr. 51, Localitatea: Galaţi, organizează trei licitaţii deschise, în vederea atribuirii contractelor de achiziţie publică pentru următoarele lucrări la infrastructura feroviară:

a) „consolidare terasament km 82+200-82+350, pe linia CF Adjud – Siculeni”.

Durata maximă a contractului de achiziţie publică va fi de 4 săptămâni de la data atribuirii contractului, iar criteriul de atribuire este preţul cel mai scăzut. Valoarea estimată a contractului de achiziţie este de 423,810 RON, fără TVA.

Termenul limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare este 29.03.2010, ora 10.00, deschiderea acestora urmând să aibă loc în aceeaşi zi, la ora 11.00, la Sucursala Regională CF Galaţi, cu sediul în Str. Domnească nr. 51, corp A, etajul 1.

Anunţul de participare la procedura de licitaţie deschisă, conţinând informaţii asupra modului de desfăşurare a procedurii şi precizări referitoare la modul de obţinere a documentaţiei de atribuire, precum şi documentaţia de atribuire sunt disponibile în Sistemul Electronic al Achiziţiilor Publice (S.E.A.P.), la adresa www.e-licitatie.ro., cu nr. 95777/10.03.2010.

b) „consolidare podeţ km 82+666, pe linia CF Adjud – Siculeni”

Durata maximă a contractului de achiziţie publică va fi de 42 de zilei de la data atribuirii contractului, iar criteriul de atribuire este preţul cel mai scăzut. Valoarea estimată a contractului de achiziţie este de 483,580 RON, fără TVA.

Termenul limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare este 30.03.2010, ora 10.00, deschiderea acestora urmând să aibă loc în aceeaşi zi, la ora 11.00, la Sucursala Regională CF Galaţi, cu sediul în Str. Domnească nr. 51, corp A, etajul 1.

Anunţul de participare la procedura de licitaţie deschisă, conţinând informaţii asupra modului de desfăşurare a procedurii şi precizări referitoare la modul de obţinere a documentaţiei de atribuire, precum şi documentaţia de atribuire sunt disponibile în Sistemul Electronic al Achiziţiilor Publice (S.E.A.P.), la adresa www.e-licitatie.ro., cu nr. 95804/10.03.2010.

c) „înlocuire reazeme provizorii pod km 209+154, pe linia CF Ploieşti – Vicşani, între staţiile Focşani – Putna Seacă”

Durata maximă a contractului de achiziţie publică (proiectare şi execuţie) va fi de 90 de zilei de la data atribuirii contractului, iar criteriul de atribuire este preţul cel mai scăzut. Valoarea estimată a contractului de achiziţie este de 100,000 RON, fără TVA.

Termenul limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare este 02.04.2010, ora 10.00, deschiderea acestora urmând să aibă loc în aceeaşi zi, la ora 11.00, la Sucursala Regională CF Galaţi, cu sediul în Str. Domnească nr. 51.

Anunţul de participare la procedura de licitaţie deschisă, conţinând informaţii asupra modului de desfăşurare a procedurii şi precizări referitoare la modul de obţinere a documentaţiei de atribuire, precum şi documentaţia de atribuire sunt disponibile în Sistemul Electronic al Achiziţiilor Publice (S.E.A.P.), la adresa www.e-licitatie.ro., cu nr. 96126/16.03.2010.

Vă rugăm activați JavaScript în browser pentru a utiliza toate funcționalitățile acestui site web apoi reîncărcați pagina.
Skip to content