COMUNICAT DE PRESĂ‚ 17.08.2010

Timp de lectură: 2 minute

 

COMUNICAT DE PRESĂ‚
 
Compania Naţională de Căi Ferate “CFR” SA, prin Sucursala Regională CF Iaşi a atribuit,în urma procedurii de licitatie deschisă, contracte de lucrări pentru două obiective feroviare, şi anume:
 
I) Pentru lucrarea„Consolidare terasamente la linia CF Tecuci – Iaşi (etapa I), contractula fost atribuitasocierii SWIETELSKY CONSTRUCTII FEROVIARE Bucureşti – ARCADA COMPANY Galaţi, în care SC SWIETELSKY CONSTRUCTII FEROVIARE SRL Bucureşti este lider de asociere cu 51%. Oferta depusă de SWIETELSKY CONSTRUCTII FEROVIARE Bucuresti – ARCADA COMPANY Galaţi a fost desemnată câştigătoare, cu preţul de 3.629.229,3 lei, fără TVA, sursa de finanţare fiind asigurată din împrumut BDCE (Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei). Valoarea estimată a achiziţiei era de 4.177.600lei fără TVA.
Reamintim că deschiderea procedurii a avut loc la sediul Sucursalei Regionale CF Iaşi în data de 8.07.2010, iar criteriul de atribuire a fost oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic. Termenul limită de finalizare a lucrărilor este 15.04.2011.
 
II) Pentru lucrarea„Consolidare terasamente linia CF Ploieşti – Vicşani, contractul dea fost atribuitasocierii SWIETELSKY CONSTRUCŢII FEROVIARE Bucureşti – SC COMPANIA CONSTRUCŢII FEROVIARE SA Câmpulung Moldovenesc, în care SC SWIETELSKY CONSTRUCŢII FEROVIARE SRL Bucureşti este lider de asociere cu 51%. Oferta depusă de SWIETELSKY CONSTRUCŢII FEROVIARE Bucureşti – SC COMPANIA CONSTRUCTII FEROVIARE SA Câmpulung Moldovenesc a fost desemnată câştigătoare, cu preţul de 5.256.342,92 lei, fără TVA, sursa de finanţare fiind asigurată din împrumut BDCE (Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei). Valoarea estimată a achiziţiei era de 5.325.450lei, fără TVA.
Reamintim că deschiderea procedurii a avut loc la sediul Sucursalei Regionale CF Iaşi în data de 8.07.2010., iar criteriul de atribuire a fost oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic. Termenul limită de finalizare a lucrărilor este 31.07.2011.
Vă rugăm activați JavaScript în browser pentru a utiliza toate funcționalitățile acestui site web apoi reîncărcați pagina.
Skip to content