COMUNICAT DE PRESĂ 19.06.2014

Timp de lectură: 2 minute

SERVICIUL RELATII MASS-MEDIA                                          Tel/Fax: 021.317.74.38; int CFR: 122312/122905

Nr:1/2/167/19.06.2014

 

 

 

 

COMUNICAT DE PRESĂ

Lucrări de reparaţii şi consolidare infrastructură feroviară în valoare de 3.451.147 lei

 

Bucureşti, 19 iunie 2014

Compania Natională de Căi Ferate “CFR” SA organizează două licitaţii deschise, în luna iulie, în vederea atribuirii a două contracte pentru lucrări de reparaţii curente şi lucrări de consolidare a unor obiective feroviare situate pe secţiile de circulaţie Ciulniţa – Slobozia Veche şi Căzăneşti – Andrăşeşti, lucrări care au drept scop creşterea vitezei de circulaţiei şi sporirea siguranţei feroviare.

 

Lucrările de consolidare se vor executa la podul feroviar situat între staţiile Ciuliniţa şi Slobozia Veche, la km 15+250.Durata de valabilitate a contractului este de 105 de zile de la atribuire, iar criteriul de atribuire este oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic. Valoarea estimată a achiziţiei este de 1.597.947 lei, fără TVA. Termenul limită pentru primirea ofertelor este 09.07.2014, ora 10.00, deschiderea acestora urmând să aibă loc în aceeaşi zi la ora 11.00, la sediul Regionalei CF Constanţa.

 

Anunţul de participare la procedura licitaţie deschisă, conţinând informaţii asupra modului de desfăşurare a procedurii, precum şi documentaţia de atribuire, sunt disponibile în Sistemul Electronic al Achiziţiilor Publice (S.E.A.P.), la adresa www.e-licitatie.ro., cu nr. 151587.

 

Lucrările de reparaţii şi realizare a căii fără joante se vor executa între staţiile Căzăneşti – Andrăşeşti, la km 87+200/99+400, durata de valabilitate a contractului fiind de 60 de zile, iar criteriul de atribuire este preţul cel mai scăzut. Valoarea estimată a achiziţiei este de 1.853.200 lei, fără TVA. Termenul limită pentru primirea ofertelor este 10.07.2014, ora 09.00, deschiderea acestora urmând să aibă loc în aceeaşi zi la ora 10.00, la sediul Regionalei CF Constanţa.

 

Anunţul de participare la procedura licitaţie deschisă, conţinând informaţii asupra modului de desfăşurare a procedurii, precum şi documentaţia de atribuire, sunt disponibile în Sistemul Electronic al Achiziţiilor Publice (S.E.A.P.), la adresa www.e-licitatie.ro., cu nr. 151588.

 

Valoarea totală estimată a lucrărilor este de 3.451.147 lei, fără TVA, iar sursa de finanţare este asigurată din fonduri bugetare.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Compania Naţională de Căi Ferate „CFR” SA– companie care administrează infrastructura feroviară publică – desfăşoară o activitate de interes public şi contribuie la libera circulaţie a persoanelor, mărfurilor şi a bunurilor în interiorul ţării şi peste graniţă, în condiţii ecologice, eficiente şi de siguranţă.

 

Şef Serviciu

Oana BRÂNZAN

Vă rugăm activați JavaScript în browser pentru a utiliza toate funcționalitățile acestui site web apoi reîncărcați pagina.
Skip to content