COMUNICAT DE PRESĂ‚ 20.04.2010

 

Nr. 1/2/240/20.04.2010
 
Compania Naţională de Căi Ferate “CFR” SA, prin Sucursala Regională CF Craiova a atribuit,contractul de achiziţie publică (servicii de proiectare şi de execuţie) pentru obiectivul „reparaţia terasamentului CF situat între staţiile Balota – Valea Albă, firmeiEuropan Prod SA Piteşti. În data de 15 aprilie a.c., a fost predat amplasamentul lucrării, iar dirigintele de şantier a emis odinul de începere a lucrărilor.
Reamintim că deschiderea procedurii a avut loc la sediul Sucursalei Regionale CF Craiova în data de 24.03.2010. Au depus ofertă, până la data şi ora menţionate în anunţul de participare nr.95832 publicat în SEAP, 8 societăţi.
Conform procedurii, au fost derulate negocieri cu fiecare operator economic în parte. În urma analizării şi evaluării ofertelor depuse, precum şi a aplicării criteriului de atribuire preţul cel mai scăzut, oferta depusă de SC EUROPAN PROD SA Piteşti a fost desemnată câştigătoare, cu preţul de 595.000 lei, fără TVA.Lucrările sunt finanţate de la bugetul de stat, iar durata de execuţie este de 30 de zile.

 

 

 

 
Vă rugăm activați JavaScript în browser pentru a utiliza toate funcționalitățile acestui site web apoi reîncărcați pagina.
Skip to content