COMUNICAT DE PRESĂ‚ 20.05.2010

 

Nr. 1/2/302/20.05.2010
Anunţ licitaţie
Consolidare terasament la linia CF Titu – Pietroşiţa
 
Compania Naţională de Căi Ferate “CFR” SA, prin Sucursala Regională CF Bucureşti, cu sediul înStr. Piaţa Gării de Nord, sector 1 organizează procedura de licitaţie deschisă, în vederea atribuirii contractului de achiziţie publică pentru lucrarea „Consolidare terasament CF Km 65+300 – Km 66+200, linia CF Titu – Pietroşiţa.
Graficul de execuţie a lucrării va fi de 18 luni de la data predării amplasamentului. Criteriul de atribuire este oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic, iar valoarea estimată a contractului de achiziţie este de 11.057.501 lei.
Termenul limită pentru primirea ofertelor este 9.06.2010, ora 10.00, deschiderea acestora urmând să aibă loc în aceeaşi zi, la ora 11.00, la Sucursala Regională CF Bucureşti – Biroul de Achiziţii Publice, cu sediul înStr. Piaţa Gării de Nord, nr. 1-3, etj. 1, cam 56, sector 1.
Anunţul de participare la procedura de licitaţie deschisă, conţinând informaţii asupra modului de desfăşurare a procedurii şi precizări referitoare la modul de obţinere a documentaţiei de atribuire, precum şi documentaţia de atribuire sunt disponibile în Sistemul Electronic al Achiziţiilor Publice (S.E.A.P.), la adresa www.e-licitatie.ro., cu nr. 100361/19.05.2010 la sectiunea Documente şi Clarificari.
 
Vă rugăm activați JavaScript în browser pentru a utiliza toate funcționalitățile acestui site web apoi reîncărcați pagina.
Skip to content