COMUNICAT DE PRESĂ‚ 20.06.2012

Timp de lectură: 2 minute

 BIROUL DE PRESĂ‚, INFORMAŢII ȘI RELAŢII CU PUBLICUL

Nr:1/2/198/20.06.2012
 
 
 
Compania Natională de Cai Ferate “CFR” SA, prin Sucursala Regională CREIR Iaşi,
 
organizează licitaţie deschisă pentru efectuarea lucrărilor de reparaţii curente la linia
 
de cale ferată, în vederea ridicării restricţiilor de viteză şi creşterea vitezei de circulaţie,
 
pe cinci intervale de staţie, aflate pe raza de activitate a Regionalei CF Iaşi.
 
Lucrările de reparaţii curente, care au ca principal scop ridicarea restricţiilor şi sporirea
 
vitezei de circulaţie a trenurilor, se vor desfăşura în cinci loturi, pe următoarele intervale de
 
staţie:
 
LOT I: în staţia Vereşti km 431+300-431+900 şi km 432+450 – 432+900
 
LOT II: secţia de circulaţie Zorleni – Banca, km 295+135 – 304+400
 
LOT III: secţia de circulaţie Crasna – Munteni, km 324+525 – 335 + 260
 
LOT IV: secţia de circulaţie Zorleni – Murgeni, km. 0+900-25+240
 
LOT V: secţia de circulaţie Roznov – Dumbrava, km 45+600 – 54+200
 
Durata de valabilitate a contractului este de 3 luni de la atribuire, iar criteriul de atribuire
 
este preţul cel mai scăzut. Valoarea estimată a achiziţiei este de 1.419.229,21 lei fără TVA,
 
iar sursa de finanţare este asigurată din fonduri de la bugetul de stat. Termenul limită pentru
 
primirea ofertelor este 10.07.2012, ora 9.00, deschiderea acestora urmând să aibă loc în
 
aceeaşi zi la ora 11.00, la sediul Sucursalei CREIR CF Iaşi.
 
Anunţul de participare la procedura licitaţie deschisă, conţinând informaţii asupra modului
 
de desfăşurare a procedurii, precum şi documentaţia de atribuire, sunt disponibile în Sistemul
 
Electronic al Achiziţiilor Publice (S.E.A.P.), la adresa www.e-licitatie.ro., cu nr. 136714.
 
Compania Naţională de Căi Ferate „CFR” SA – companie care administrează
 
infrastructura feroviară publică – desfăşoară o activitate de interes public şi contribuie la
 
libera circulaţie a persoanelor, mărfurilor şi a bunurilor în interiorul ţării şi peste graniţă, în
 
condiţii ecologice, eficiente şi de siguranţă.
 
Șef birou,
Oana Brânzan
Vă rugăm activați JavaScript în browser pentru a utiliza toate funcționalitățile acestui site web apoi reîncărcați pagina.
Skip to content