COMUNICAT DE PRESĂ‚ 22.06.2010

Timp de lectură: 5 minute

 

Nr. 1/2/358/22.06.2010
 
 
 
 
COMUNICAT DE PRESĂ‚
22.06.2010
Ziua Intenaţională de Conştientizare a Pericolelor la Trecerile la Nivel cu Calea Ferată
(ILCAD)
 
 
Compania Naţională de Căi Ferate CFR SA, alături de companii feroviare şi rutiere din peste 45 de ţări, promovează astăzi Ziua Internaţională de Conştientizare a Pericolelor la Trecerile la Nivel (ILCAD). Scopul principal al acestei acţiunii (aflată la a doua ediţie) este de aconvinge participanţii la trafic că astfel de accidente pot fi evitate doar dacă se respectă regulile de circulaţie la/în jurul trecerilor la nivel cu calea ferată.
Mesajul comun promovat, cu ocazia Zilei Internaţionale de Conştientizare a Pericolelor la Trecerile la Nivel (ILCAD), de companiile din cele 45 de ţări participante, este "Prioritate vieţii la trecerile la nivel! Fii atent la tren, viaţa ta contează!" Este o campanie internaţională prin care se trage un semnal de alarmă asupra pericolelor care apar când participanţii la traficul rutier nu respectă semnele de circulaţie montate în apropiere sau la trecerile la nivel cu calea ferată.
În România, pe întreaga reţea feroviară există 5181 de treceri la nivel semnalizate. Din punct de vedere al semnalizării, trecerile la nivel cu cale ferată se împart în două categorii:
A)                           treceri la nivel păzite (dotate cu barieră mecanică) – 543 pe întreaga reţea feroviară
B)                            treceri la nivel nepăzite, dotate cu indicator rutier (Crucea Sfântului Andrei), cu instalaţie de semnalizare luminoasă şi acustică (SAT) sau cu instalaţie de semnalizare cu semibariere, avertizare luminoasă şi acustică (BAT) – 4638 pe întreaga reţea feroviară
Pentru sporirea gradului de siguranţă la trecerile la nivel cu cale ferată, CFR SA actualizează permanent evidenţa romburilor de vizibilitate la trecerile la nivel semnalizate cu indicator rutier (IR – Crucea Sfântului Andrei) şi verifică permanent respectarea interdicţiei de a nu fi amplasate construcţii sau alte instalaţii care ar putea reduce vizibilitatea semnalizării la trecerile la nivel (dotate cu semnalizare BAT/SAT).
Compania Naţională de Căi Ferate CFR SA are în derulare programul SAFTY – Asistenţă tehnică pentru îmbunătăţirea siguranţei traficului pe căile ferate române -, finanţat din fonduri PHARE, una din componentele acestui program fiind analiza tehnică a situaţiei existente la trecerile la nivel şi definirea unui pachet de investiţii care să cuprindă cele mai eficiente măsuri pentru reducerea la minim a riscului de accidente la trecerile la nivel.
Au fost selectate 112 treceri la nivel cu calea ferată, care prezintă un grad mai mare de periculozitate, pe întreaga reţea feroviară (conform statisticilor, în perioada 2002-2008, accidentele produse la aceste treceri la nivel s-au soldat cu cel puţin o victimă). Soluţiile de modernizare ale acestor obiective selectate presupun:
– instalarea de dispozitive automatizate de anunţare a trenurilor la trecerile la nivel care nu sunt echipate cu instalaţii de semnalizare automată;
– instalarea de bariere cu 4 semicumpene sau cu 2 semicumpene;
– inserare de spaţii de separaţie pentru a evita trecerea în zigzag a vehiculelor;
– desfăşurarea unei campanii de responsabilizare a conducătorilor auto prin mijloacele mass-media.
– amenajarea parţii carosabile (pasajului peste trecerea la nivel);
– instalarea de dispozitive de detectarea a prezenţei vehicolelor şi autovehicolelor în pasaj.
Proiectul tehnic şi execuţia lucrării vor fi finanţate în cadrul Programului Operaţional Sectorial Transporturi (POS-T), din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR).
Statistici ale accidentelor produse la trecerile la nivel:
Compania Naţională de Căi Ferate CFR SA vă informează că, în perioada 2008-2009 şi în primele 5 luni ale acestui an, din cauza neatenţiei participanţilor la trafic, dar şi din cauza ignorării semnalizării la trecerile la nivel cu calea ferată, s-au produs 350 de loviri la trecerile la nivel cu calea ferată, în urma cărora 65 de persoane şi-au pierdut viaţa.
a)     2008: 167 loviri la trecerile la nivel cu cale ferată – 20 de persoane decedate
b)     2009: 140 loviri la trecerile la nivel cu cale ferată – 36 de persoane decedate
c)     2010: (ianuarie-mai): 43 loviri la trecerile la nivel cu cale ferată – 9 de persoane decedate
CFR SA precizează că obligativitatea conducătorilor auto de a opriri şi de a se asigura la trecerea la nivel cu calea ferată este prevăzută clar de lege, dar, din păcate, un mare număr de participanţi la traficul rutier încalcă această prevedere. De asemenea, graba şi nerăbdarea de care dau dovadă conducatorii auto la traversarea liniei ferate – fie că este semnalizată prin Crucea Sfântului Andrei (IR), prin barieră automată (BAT), barieră semiautomată (SAT) sau barieră mecanică (BM) – nu fac decât să crească numărul accidentelor.
Nu în ultimul rând, CFR SA informează că accidentele rutiere produse la trecerile la nivel cu calea ferată pun în pericol şi viaţa altor participanţi la trafic, dar şi siguranţa circulaţiei feroviare, producându-se totodată întârzieri majore în circulaţia feroviară.
 
Vă rugăm activați JavaScript în browser pentru a utiliza toate funcționalitățile acestui site web apoi reîncărcați pagina.
Skip to content