COMUNICAT DE PRESĂ‚ 23.09.2011

BIROUL DE PRESĂ‚, INFORMAŢII ȘI RELAŢII CU PUBLICUL

Nr:1/2/413/23.09.2011    

COMUNICAT DE PRESĂ‚

23.09.2011 

Compania Nationala de Cai Ferate “CFR” SA organizează în luna octombrie licitaţie deschisă în vederea atribuirii contractului Consolidare şi asigurare scurgere ape la tunelul feroviar de la km 224+670/225+160, situat pe linia CF Palas – Port Vechi Constanţa. Valoarea estimată a lucrărilor este de 1.402.966 lei (fără TVA), iar termenul de finalizare va fi de 7 luni de la atribuirea contractului.

Durata de valabilitate a contractului este de 7 luni de la atribuire, iar criteriul de atribuire este preţul cel mai scăzut. Valoarea estimată a achiziţiei este de 1.402.966 lei (fără TVA), iar sursa de finanţare este asigurată din fonduri de la bugetul de stat. Termenul limită pentru primirea ofertelor este 10.10.2011, ora 10.00, deschiderea acestora urmând să aibă loc în aceeaşi zi la ora 11.00, la sediul Centrului Teritorial E.I.R. Constanţa.

Anunţul de participare la procedura licitaţie deschisă, conţinând informaţii asupra modului de desfăşurare a procedurii, precum şi documentaţia de atribuire sunt disponibile în Sistemul Electronic al Achiziţiilor Publice (S.E.A.P.), la adresa www.e-licitatie.ro., cu nr. 130784.     

 Șef birou,

Oana Brânzan

Vă rugăm activați JavaScript în browser pentru a utiliza toate funcționalitățile acestui site web apoi reîncărcați pagina.
Skip to content