COMUNICAT DE PRESĂ‚ 23.11.2011

Timp de lectură: 2 minute

BIROUL DE PRESĂ‚, INFORMAŢII ȘI RELAŢII CU PUBLICUL

Nr:1/2/552./23.12.2011

 

 

 

COMUNICAT DE PRESĂ‚

23.12.2011

 

Compania Nationala de Cai Ferate “CFR” SA informează că, în urma licitaţiei publice, desfăşurată joi 22.12.2011, la Bursa Română de Mărfuri, au fost adjudecate 3 secţii CF care aparţin infrastructurii feroviare neinteroperabile, de pe raza Sucursalei Teritoriale CREIR Bucureşti.

Grupa I (CREIR Bucureşti): Bucureşti Sud Călători -Titan Sud; Bucureşti Sud Călători – Olteniţa; Căciulaţi – Snagov Plaje, a fost adjudecată de operatorul economic/gestionarul de infrastructură SC TRANSFEROVIAR GRUP SA.

Durata de valabilitate a contractului de închiriere este de 4 ani, iar criteriul de selecţie, a celei mai bune oferte, a fost chiria cea mai mare şi preluarea în cel mai scurt timp de la adjudecare. Operatorul economic (gestionar de infrastructură), desemnat câştigător, este obligat să preia şi personalul CFR existent sau care îşi desfăşoară activitatea pe secţia sau grupul de secţii aferent necesar pentru asigurarea pachetului minim social existent la momentul închirierii, în conformitate cu prevederile legislative.

CNCF “CFR” SA are posibilitatea să ofere în regim de închiriere – prin licitaţii publice la Bursa Română de Mărfuri -, secţiile de circulaţie aparţinând infrastructurii feroviare neinteroperabile către operatori economici, conform prevederilor HG 643/2011. Închirierea unor părţi din infrastructura feroviară neinteroperabilă reprezintă unul din angajamentele incluse în programul de eficientizare a sistemului feroviar, care vizează reducerea cheltuielilor şi a activităţilor neprofitabile.

Prin programul de eficientizare a activităţii CNCF “CFR” SA urmăreşte respectarea angajamentelor Guvernului României cuprinse în Scrisoarea de Intenţie, semnată cu Fondul Monetar Internaţional şi Memorandumul de Înţelegere cu Uniunea Europeană.

 

Șef birou,

Oana Brânzan

Vă rugăm activați JavaScript în browser pentru a utiliza toate funcționalitățile acestui site web apoi reîncărcați pagina.
Skip to content