COMUNICAT DE PRESĂ‚ 25.01.2012

Timp de lectură: 3 minute

Compania Natională de Căi Ferate “CFR” SA a atribuit două contracte în valoare totală de 1.434.379.306,08 lei, (aproximativ 334 mil. euro) fără TVA, pentru Execuţie lucrări de construcţii şi instalaţii (exclusiv ERTMS, GSM-R, centralizarea electronică), pe tronsoanele Aţel – Micăsasa (lotul I) şi Micăsasa – Coşlariu (lotul II), ambele loturi de lucrări situate pe tronsonul Coşlariu – Sighişoara, parte integrantă a Coridorului IV Pan European.

Pentru trosonul Aţel – Micăsasa (lotul I) contractul a fost atribuit consorţiului SC IMPRESA PIZZAROTTI & C. S.p.A.. Propunerea financiară desemnată câştigătoare, în urma licitaţiei deschise, este de 712.527.155,48 lei (aproximativ 166 mil. euro), fără TVA, iar termenul de execuţie a lucrărilor este de 3 ani (la care se adaugă perioada de garanţie de 2 ani, de la terminarea lucrărilor).

Pentru trosonul Micăsasa – Coşlariu (lotul II) contractul a fost atribuit asocierii AKTOR – ARCADA. Propunerea financiară desemnată câştigătoare, în urma licitaţiei deschise, este de 721.852.150,60 lei (aproximativ 168 mil. euro), fără TVA, iar termenul de execuţie a lucrărilor este de 3 ani (la care se adaugă perioada de garanţie de 2 ani, de la terminarea lucrărilor).
Proiectele cuprind lucrări de reabilitare/modernizare a infrastructurii feroviare pe o lungime totală de 66,2 km, din care 29,6 km – Aţel – Micăsasa (lotul I), respectiv 36,6 km – Micăsasa – Coşlariu (lotul II).
Lucrările vor asigura viteze maxime de 160 km/h pentru trenurile de călători şi de 120 km/h pentru cele de marfă, şi includ următoarele domenii de specialitate:
1. infrastructura şi suprastructură linii de cale ferată (inclusiv lucrări de artă, poduri, podeţe):
Aţel – Micăsasa (29,6 km) – lotul I:
– lucrări de consolidare terasamente – 722 m;
– lucrări de protecţie albie şi terasamente – 1.961 m;
– poduri – 14 poduri noi;
– podeţe – 1 podeţ reabilitat, 32 podeţe noi şi 3 podeţe desfiinţate;
– lucrări pasaje denivelate proiectate – 1 pasaj inferior;
– lucrări de protecţia mediului – panouri fonoabsorbante 2.817 m.
Micăsasa – Coşlariu (36,6 km) -– lotul II:
– lucrări de consolidare terasamente – 4.605 m;
– lucrări de protecţie albie şi terasamente – 332 m;
– poduri – 2 poduri reabilitate şi 4 poduri noi;
– podeţe – 3 podeţe reabilitate, 47 podeţe noi şi 2 podeţe desfiinţate;
– lucrări pasaje denivelate proiectate – 1 pasaj inferior;
– lucrări de protecţia mediului – panouri fonoabsorbante 3.213 m.
2. electrificare şi energoalimentare (reabilitarea/modernizarea unei substaţii de tracţiune electrică;
3. telecomunicaţii feroviare (exclusiv GSM-R);
4. lucrări de construcţii civile.
Sursa de finanţare este asigurată de Comisia Europeană (85%), prin Fondul de Coeziune, şi de Guvernul României (15 %), cu fonduri de la bugetul de stat.
Reabilitarea/modernizarea secţiunii de cale ferată Coşlariu – Sighişoara (89.5 Km), parte integrantă a Coridorului IV Pan European, va contribui în mod direct la realizarea obiectivului strategic de creştere a cotei actuale de piaţă a transportului feroviar de călători şi marfă, prin sporirea gradului de siguranţă şi de confort, dar şi prin reducerea timpului de călătorie. Tototdată, reabilitarea infrastructurii feroviare va avea un impact pozitiv asupra dezvoltării economice pe plan regional, prin asigurarea unei legături directe şi rapide dintre întreprinderile locale şi antreprenorii care dispun de capital.

Redactat: 25.01.2012
Nr. Exemplare: 1
Șef birou,
Oana Brânzan

Vă rugăm activați JavaScript în browser pentru a utiliza toate funcționalitățile acestui site web apoi reîncărcați pagina.
Skip to content