COMUNICAT DE PRESĂ‚ 25.05.2012

Timp de lectură: 2 minute
BIROUL DE PRESĂ‚, INFORMAŢII ȘI RELAŢII CU PUBLICUL
Nr:1/2/160/25.05.2012
Compania Nationala de Cai Ferate “CFR” SA informează că, în urma licitaţiei publice,
desfăşurată joi, 24.05.2012, la Bursa Română de Mărfuri, au fost adjudecate 3 secţii
CF neinteroperabile aflate pe raza sucursalelor teritoriale CREIR Bucureşti şi CREIR
Timişoara.
Secţia CF neinteroperabilă Ploieşti Crâng – Ploieşti Vest (CREIR Bucureşti) a fost adjudecată
la valoarea de 12.700 lei/an (fără TVA) de operatorul economic/gestionarul de infrastructură
SC VEST TRANSRAIL SRL.
Secţia CF neinteroperabilă Buda-Slănic(CREIR Bucureşti) a fost adjudecată la valoarea
de 173.600 lei/an (fără TVA) de operatorul economic/gestionarul de infrastructură SC
TRANSFEROVIAR GRUP SA.
Secţia CF neinteroperabilă Oraviţa – Iam (CREIR Timişoara) a fost adjudecată la valoarea
de 41.000 lei/an (fără TVA) de operatorul economic/gestionarul de infrastructură RC-CF
TRANS SRL.
Durata de valabilitate a contractului de închiriere este de 4 ani.
Operatorii economici (gestionarii de infrastructură), desemnaţi câştigători, sunt obligaţi
să preia şi personalul CFR existent sau care îşi desfăşoară activitatea pe secţia sau grupul
de secţii aferent necesar pentru asigurarea pachetului minim social existent la momentul
închirierii, în conformitate cu prevederile legislative.
CNCF “CFR” SA are posibilitatea să ofere în regim de închiriere – prin licitaţii publice
la Bursa Română de Mărfuri -, secţiile de circulaţie aparţinând infrastructurii feroviare
neinteroperabile către operatori economici, conform prevederilor HG 643/2011.
Închirierea unor părţi din infrastructura feroviară neinteroperabilă reprezintă unul din
angajamentele incluse în programul de eficientizare a sistemului feroviar, care vizează
reducerea cheltuielilor şi a activităţilor neprofitabile.
Prin programul de eficientizare a activităţii CNCF “CFR” SA urmăreşte respectarea
angajamentelor Guvernului României cuprinse în Scrisoarea de Intenţie, semnată cu Fondul
Monetar Internaţional şi Memorandumul de Înţelegere cu Uniunea Europeană.
Șef birou,
Oana Brânzan
Vă rugăm activați JavaScript în browser pentru a utiliza toate funcționalitățile acestui site web apoi reîncărcați pagina.
Skip to content