COMUNICAT DE PRESĂ‚ 25.06.2010

Timp de lectură: 2 minute

 

Nr. 1/2/366/25.06.2010
 
Anunţ licitaţie
 
Compania Nationala de Cai Ferate “CFR” SA, prin Sucursala Regionala CF Iaşi, cu sediul înstr. Piaţa Gării nr. 1, Localitatea Iaşi, cod postal 700090, organizează două licitaţii deschise, în vederea atribuirii contractelor de achiziţie publică pentru următoarele lucrări la infrastructura feroviară:
I)„Consolidare terasamente linia CF Tecuci – Iaşi, capătul X al staţiei CF Bârnova, km 388 +400 – 388 + 800, etapa I”.
Durata de execuţie a lucrării va fi de 195 de zile de la data atribuirii contractului, iar criteriul de atribuire este oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic. Valoarea estimata a achiziţiei este de 4.177.600lei fără TVA, iar sursa de finanţare este din împrumut BDCE (Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei).
Termenul limită pentru primirea ofertelor este 07.07.2010, ora 15.00, deschiderea acestora urmând să aibă loc în ziua de 8.07.2010 la ora 9.00, la sediul Sucursalei Regionale CF Iaşi, str. Piaţa Gării nr. 1, Biroul Achiziţii Publice, parter.
Anunţul de participare la procedura licitaţie deschisă, conţinând informaţii asupra modului de desfăşurare a procedurii, precum şi documentaţia de atribuire sunt disponibile în Sistemul Electronic al Achiziţiilor Publice (S.E.A.P.), la adresa www.e-licitatie.ro., cu nr. 102460.
II)„Consolidare terasamente linia CF Ploieşti – Vicşani, km 482+900 – 483+600”.
Durata de execuţie a lucrării va fi de 9 luni de la data atribuirii contractului, iar criteriul de atribuire este oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic. Valoarea estimata a achiziţiei este de 5.325.450lei fără TVA, iar sursa de finanţare este din împrumut BDCE (Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei).
Termenul limită pentru primirea ofertelor este 07.07.2010, ora 15.00, deschiderea acestora urmând să aibă loc în ziua de 8.07.2010 la ora 13.00, la sediul Sucursalei Regionale CF Iaşi, str. Piaţa Gării nr. 1, Biroul Achiziţii Publice, parter.
Anunţul de participare la procedura licitaţie deschisă, conţinând informaţii asupra modului de desfăşurare a procedurii, precum şi documentaţia de atribuire sunt disponibile în Sistemul Electronic al Achiziţiilor Publice (S.E.A.P.), la adresa www.e-licitatie.ro., cu nr. 102459.
 
Vă rugăm activați JavaScript în browser pentru a utiliza toate funcționalitățile acestui site web apoi reîncărcați pagina.
Skip to content