COMUNICAT DE PRESĂ 27.06.2014

Timp de lectură: 2 minute

Direcţia Relaţii Internaţionale şi Mass-Media

Servciul Relaţii Mass-Media                                          Tel/Fax: 021/317.74.38 Tel.CFR: 122312; 122905

Nr.7/3/179/27.06.2014

 

 

 

COMUNICAT DE PRESĂ

 

 

Prima tranzacţie pe piaţa bursieră a CFR SA pentru achiziţia de energie electrică

 

 

 

 

Bucureşti, 27 iunie 2014

 

Compania Natională de Cai Ferate “CFR” SA organizează pe 17 iulie 2014, la Bursa Română de Mărfuri (BRM), prima procedura de achiziţie a 20.500 MWh de energie electrică pentru consumul propriu.

 

Operatorii economici interesaţi vor depune la BRM oferta pentru întreaga cantitate, de 20.500 MWh,din care 17.000 MWh energie electrică de joasă tensiune şi 3.500 MWh energie electrică de medie tensiune, modalitatea de calcul a preţului fiind stipulată în documentaţia de licitaţie.

 

Perioada de livrare a energiei este 01.09.2014 – 30.08.2015, iar criteriul de atribuire va fi preţul cel mai scăzut. Termenul limită pentru primirea documetaţiei şi a ofertelor este 17.07.2014, ora 11.00, şedinţa de tranzacţionare urmând să aibă loc în aceeaşi zi, utilizănd platforma electronică BRM, cu începere de la ora 13.00.

 

Evaluarea ofertelor se va realiza prin compararea propunerilor financiare determinate prin însumarea valorilor rezultate din înmulţirea preţului total (care va sta la baza încheierii contractului) cu cantitatea maximă aferentă fiecărui tip de energie (medie şi joasă tensiune). Sursa de finanţare a acestei achiziţii va fi asigurată de CFR SA din fondurile proprii ale companiei.

 

2014 este anul în care CFR SA, în calitate de gestionar al infrastructurii feroviare publice, efectuează prima tranzacţie pe piaţa bursieră pentru achiziţia de energie electrică, prin ieşirea de pe piaţa reglementată unde era consumator captiv, pe zonele geografice ale furnizorilor E.ON Energie România SA, ENEL ENERGIE SA şi CEZ VÂNZARE SA”,a declarat MACARIE MOLDOVAN directorul general al CFR SA.

 

Vă reamintim că tot în cursul acestui an, CFR SAatransferat către SC Electrificare CFR SA şi serviciul de furnizare şi gestionare a energiei electrice de trancţiune, măsură operaţională care are drept scop reducerea costurilor, pentru consumul de energie, percepute operatorilor de transport feroviar.

………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Compania Naţională de Căi Ferate „CFR” SA– companie care administrează infrastructura feroviară publică – desfăşoară o activitate de interes public şi contribuie la libera circulaţie a persoanelor, mărfurilor şi a bunurilor în interiorul ţării şi peste graniţă, în condiţii ecologice, eficiente şi de siguranţă.

 

 

Şef serviciu

Oana BRÂNZAN

Vă rugăm activați JavaScript în browser pentru a utiliza toate funcționalitățile acestui site web apoi reîncărcați pagina.
Skip to content