COMUNICAT DE PRESĂ‚ 28.01.2010

Timp de lectură: 2 minute

Bucureşti, 27 ianuarie 2010

Compania Naţională de Căi Ferate ”CFR” SA

CFR a finalizat primul contract finanţat prin

Programul Operaţional Sectorial -„Transport”

2007 – 2013

 

În data de 27 ianuarie 2010 a fost finalizat contractul de prestări servicii pentru „Elaborarea planurilor de acţiune ale hărţilor strategice de zgomot, pentru căile ferate principale cu un trafic mai mare de 60.000 de treceri de trenuri/an, inclus în “Programul operaţional sectorial – transport 2007-2013” axa prioritară 3”.
 

Beneficiarul contractului

Compania Naţională de Căi Ferate CNCF “CFR” S.A.
 

Valoarea contractului este de 518.466,41 lei, din care 368.733,31 lei reprezintă sprijinul financiar nerambursabil acordat de Comisia Europeană prin Fondul European de Dezvoltare Regională, iar 149.733,10 lei reprezintă contribuţia Guvernului României de la bugetul de stat.
 

Obiectivele prioritare ale contractului sunt: elaborarea planurilor de acţiune pentru reducerea zgomotului feroviar pe tronsoanele Bucureşti Nord – Chitila, Saligny – Palas şi în staţiile de cale ferată: Ploieşti Sud, Arad şi Simeria Călători şi modernizarea bazei de date, ce va permite monitorizarea în timp real a impactului activităţii feroviare în domeniul zgomotului asupra mediului.
 

Prin contractul atribuit, în data de 24 aprilie 2009, consorţiului format din SC ENVIRO CONSULT SRL şi SC Institutul de Cercetări în Transporturi INCERTRANS SA s-a urmărit: elaborarea planurilor de acţiune pentru hărţile strategice de zgomot, a hărţilor de conflict, a hărţilor de diferenţă, identificarea şi achiziţia de tehnică de calcul, precum şi întocmirea documentaţiei (proiect tehnic şi caiet de sarcini), etapă premergătoare atribuirii contractului de lucrări pentru infrastructura feroviară.

 

Persoane de contact:

Tiberiu Angelescu – Director General Adjunct CNCF „CFR” S.A., tel: 021 316.30.59, fax: 021 312.30.59
 

Vă rugăm activați JavaScript în browser pentru a utiliza toate funcționalitățile acestui site web apoi reîncărcați pagina.
Skip to content