COMUNICAT DE PRESĂ 29.05.2014

Timp de lectură: 2 minute

Direcţia Relaţii Internaţionale şi Mass-Media

Servciul Relaţii Mass-Media                                          Tel/Fax: 021/317.74.38 Tel.CFR: 122312; 122905

Nr.7/3/145/29.05.2014

 

 

COMUNICAT DE PRESĂ

 

Bucureşti, 29 mai 2014

 

Compania Natională de Cai Ferate “CFR” SA organizează în luna iunie licitaţie deschisă pentru continuarea lucrărilor de reparaţii în staţia CF Galaţi Călători. Valoarea totală estimată a lucrărilor este de 20.000.000 lei, fără TVA, iar sursa de finanţare este asigurată din fonduri de la bugetul de stat.

 

Contractul de achiziţie prevede lucrări de reparaţii la pasarela care facilitează accesul la peroane, reparaţii la peroane şi copertine, lucrări de sistematizare pe verticală, lucrări de reparaţii la reţele de apă, de canalizare şi la instalaţiile electrice, de supraveghere video şi de alarmare.

 

Durata de valabilitate a contractului este de 2 ani, iar criteriul de atribuire este preţul cel mai scăzut. Termenul limită pentru primirea ofertelor este 16.06.2014, ora 10.00, deschiderea acestora urmând să aibă loc în aceeaşi zi la ora 11.00, la sediul Sucursalei CREIR CF Galaţi.

 

Valoarea estimată a achiziţiei este de 20.000.000 lei, fără TVA, iar sursa de finanţare este asigurată din fonduri de la bugetul de stat.

 

Anunţul de participare la procedura licitaţie deschisă, conţinând informaţii asupra modului de desfăşurare a procedurii, precum şi documentaţia de atribuire, sunt disponibile în Sistemul Electronic al Achiziţiilor Publice (S.E.A.P.), la adresa www.e-licitatie.ro., cu nr. 141784.

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Compania Naţională de Căi Ferate „CFR” SA– companie care administrează infrastructura feroviară publică – desfăşoară o activitate de interes public şi contribuie la libera circulaţie a persoanelor, mărfurilor şi a bunurilor în interiorul ţării şi peste graniţă, în condiţii ecologice, eficiente şi de siguranţă.

Vă rugăm activați JavaScript în browser pentru a utiliza toate funcționalitățile acestui site web apoi reîncărcați pagina.
Skip to content