COMUNICAT DE PRESĂ 30.04.2014

Timp de lectură: 2 minute

Direcţia Relaţii Internaţionale şi Mass-Media

Servciul Relaţii Mass-Media                                          Tel/Fax: 0213177438 Tel.CFR 122 312; 122905

Nr.7/3/115/30.04.2014

 

 

 

COMUNICAT DE PRESĂ

CFR SA demarează procedura de recrutare pentru ocuparea postului de Director Executiv

 

 

Bucureşti, 30 aprilie 2014

 

Compania Naţională de Căi Ferate CFR SA organizează în luna mai procedura de recrutare personal specializat pentru postul de Director Executiv. Continuând implementarea angajamentelor asumate faţă de instituţiile financiare internaţionale, CFR SA, una dintre cele mai mari companii din România, cu aproximativ 23.000 de angajaţi, va derula această procedură în colaborare cu S.C. Transearch International S.R.L./S.C. Quest Advisors S.R.L.

 

Detaliileprivind condiţiile şi criteriile de selecţiepentrupoziţia recrutată, precum şi documentele necesare pentrudepunerea candidaturii se găsesc pe paginade internet a Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.” S.A., la adresa www.cfr.ro, secţiunea angajări/anunţuri recrutare management privatşi pe pagina de internet a S.C. Quest Advisors S.R.L. la adresa www.questadvisors.eu.

 

Documentele necesare vor fi depuse/trimise cu confirmare de primire până cel târziu în data de 29.05.2014, ora 16.00, pe suport hârtie, în plic închis şi sigilat, cu menţiunea„Către Consiliul de Administraţie pentru procedura de recrutare a Directorului Executiv în cadrul Companiei Naţionale de Căi Ferate “C.F.R.” S.A.”, la adresa de corespondenţă B-dul Dinicu Golescu, nr. 38, et. 4, cam 99/93,sector 1, cod 010873 Bucureşti – ROMÂNIA,precum şi în format electronic, pe adresa de e-mail cfr@questadvisors.eu.

S.C. Transearch International S.R.L./S.C. Quest Advisors S.R.L, asociere specializată în recrutarea resurselor umane, a fost selectată în conformitate cu prevederile OUG 109/2011,pentru a asista compania în procesul de selecţie a Directorului Executiv.

 

Compania Naţională de Căi Ferate „CFR” SA– companie care administrează infrastructura feroviară publică – desfăşoară o activitate de interes public şi contribuie la libera circulaţie a persoanelor, mărfurilor şi a bunurilor în interiorul ţării şi peste graniţă, în condiţii ecologice, eficiente şi de siguranţă.

 

Şef serviciu

Oana BRÂNZAN

Vă rugăm activați JavaScript în browser pentru a utiliza toate funcționalitățile acestui site web apoi reîncărcați pagina.
Skip to content